adwokat wiktor gamrackiKANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Wiktor Gamracki

Należy do ORA Rzeszów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w uznanej kancelarii adwokackiej. Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym. Posiada biegłość w reprezentowaniu osób fizycznych, firm, instytucji.

Siedzibą główną kancelarii jest Rzeszów. Mieści się przy ul. 3 Maja w budynku Kina „Zorza”.

USŁUGI

Doradzamy przedsiębiorcom, instytucjom, klientom indywidualnym. Wielość zdarzeń powoduje niejednokrotnie potrzebę skorzystania z pomocy adwokata. Nasza oferta jest zróżnicowana, dostosowana do potrzeb klientów. Oferowana pomoc dotyczy wszystkich gałęzi prawa i obejmuje kompleksowe usługi.

Zajmujemy się analizą stanów faktycznych oraz prawnych sprawy, dokonujemy oceny skutków podejmowanych działań, formułujemy wnioski i roszczenia. Świadczymy profesjonalne usługi prawne. Występujemy jako obrońca w sprawach karnych. Doradzamy osobom poszkodowanym wskutek wypadków drogowych. Oferujemy usługi dla biznesu. Więcej informacji na temat naszych usług znajdziesz w zakładce oferta.

Pisma procesowe

Sporządzamy pisma procesowe. Przygotujemy każde pismo sądowe – pozew, wniosek, środek zaskarżenia – apelacja, zażalenie, kasacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie postępowania. Rzetelnie sporządzone pismo sądowe, urzędowe zredagowane przez adwokata uwzględnia wszystkie wymagania formalne, co ma bezpośredni wpływ na ekonomię procesową postępowania.

Zastępstwo procesowe

Reprezentujemy strony w postępowaniach sądowych, administracyjnych. Zapewniamy zastępstwo przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej oraz instytucjami. Bierzemy czynny udział w negocjacjach i mediacjach, uczestniczymy w postępowaniach polubownych, prowadzimy spory przed sądem arbitrażowym.

Opinie prawne

Sporządzamy pisemne opinie. Opiniujemy gotowe akty, w tym umowy, uchwały, akty założycielskie, statuty, regulaminy. Na zlecenie zostanie sporządzona pisemna ekspertyza prawna na wybrany temat.

ZESPÓŁ

Tworzymy zespół doświadczonych prawników – adwokatów, aplikantów, osób współpracujących, którzy swoją wiedzą i radą wspierają naszą pracę w ramach swoich specjalizacji zawodowych.

Rozległa wiedza teoretyczna w połączaniu z wieloletnim doświadczeniem daje gwarancję świadczenia usług prawniczych na najwyższym poziomie merytorycznym.

W prowadzeniu spraw stosujemy zasady wynikające z ustawy – Prawo o adwokaturze oraz z Kodeksu Etyki Adwokackiej. Zawsze poszukujemy optymalnych rozwiązań, aby w efekcie osiągnąć zamierzone cele Klientów.

Wiktor Gamracki adwokat