Prawo budowlane

Prawo budowlane adwokat

Sprawy budowlane

Prawo budowlane reguluje poszczególne etapy procesu budowlanego. Prowadzimy sprawy budowlane. Zapewniamy obsługę prawną procesu inwestycji budowlanych, zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji budowlanej, wykonujemy audyt nieruchomości – ustalenie stanu prawnego nieruchomości.

Warunki zabudowy

Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Sporządzimy wniosek o warunki zabudowy.

Pozwolenie na budowę

Kolejnym etapem procesu inwestycyjnego określonego w przepisach budowlanych jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pomożemy uzupełnić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Pozwolenie na użytkowanie

Doradzimy jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego. Przygotujemy wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie, sporządzimy zawiadomienie o zakończeniu budowy, zawiadomienie o zamiarze o przystąpienia do użytkowania.

Zmiana sposobu użytkowania

Prawnicy kancelarii przygotują zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Poinformujemy co powinno zawierać zgłoszenie i gdzie należy je skierować.

W naszej kancelarii uzyskasz wyczerpującą poradę prawną w zakresie prawa budowlanego. Wyjaśnimy czy i kiedy ulega przedawnieniu samowola budowlana, jakie są kary w przypadku samowoli budowlanej, co stanie się z budynkiem bez pozwolenia budowlanego.

Samowola budowlana

Ustawa Prawo budowlane określa jakie obiekty nie wymagają uzyskania pozwolenia. Wybudowałeś garaż bez pozwolenia lub inny obiekt? Zgłoś się do naszej kancelarii, a my zajmiemy się Twoją sprawą, ustalimy czy jest możliwa i na jakich warunkach legalizacja samowoli budowlanej.

Zastępstwo procesowe

Zapewniamy zastępstwo procesowe:

  • w sporach sądowych z inwestorami, wykonawcami
  • w sporach dotyczących solidarnej odpowiedzialności inwestorów i wykonawców względem podwykonawców

Odwołanie od decyzji

Sporządzamy pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym, w tym odwołania od decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ( WINB) na:

  • decyzja o warunkach zabudowy
  • decyzja o pozwoleniu na budowę
  • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
  • decyzja środowiskowa

Pomożemy złożyć kaucję za wniesienie skargi. Prowadzimy mediacje i postępowania polubowne. W zakresie obsługi procesu budowlanego korzystamy ze wsparcia konsultantów branżowych – architektów, geodetów – którzy służą pomocą w prowadzonych przez nas sprawach.

Sporządzamy, konsultujemy, opiniujemy umowy przedwstępne, deweloperskie, sprzedaży i umowy o roboty budowlane. Prowadzimy rokowania, negocjacje w sprawie ustalenia warunków umowy. Naszymi klientami są inwestorzy, firmy budowlane – generalni wykonawcy i podwykonawcy, deweloperzy.

Doświadczony adwokat wyjaśni czy budowa garażu, wiaty, wymiana okien, budowa ogrodzenia, przyłącza kanalizacyjnego, ocieplenie budynku wymaga uzyskania pozwolenia, czy wystarczy samo zgłoszenie robót budowlanych. Udzielimy porady prawnej kiedy można uzyskać warunki zabudowy dla zabudowy zagrodowej.

Przewiń na górę