Cennik usług adwokackich

Cennik usług adwokackich w Rzeszowie

Wynagrodzenie adwokata

Cennik usług adwokackich to kwestia każdorazowo uzgadniana indywidualnie z klientem. Wysokość honorarium kancelarii za wykonanie danej usługi prawnej określa zawarta między stronami umowa. Wynagrodzenie adwokata uwzględnia specyfikę sprawy, stopień zawiłości, przewidywany nakład pracy. W sprawach majątkowych na wysokość ceny usługi prawnej ma wpływ wartość przedmiotu sporu.

Ile kosztuje adwokat ?

Pewną wskazówką określającą zasady ustalania wynagrodzenia kancelarii są przepisy zawarte w rozporządzeniu Rozporządzaniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r.). Należy jednak dodać, iż wskazane rozporządzenie określa stawki minimalne, które mogą być indywidualnie ustalane z klientem.

Ile kosztuje adwokat w sprawach cywilnych ?

Zgodnie z przytoczonym w/w rozporządzeniem stawki minimalne w sprawach cywilnych prowadzonych na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa przed sądem, przy wartości przedmiotu sprawy do 500 zł wynoszą 90 zł. Należy jednak dodać, iż w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym i europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne są niższe. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych. Do ustalonych kwot wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Ile kosztuje porada prawna ?

Koszt udzielenia porady prawnej ustalany jest ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego i czasu trwania porady. Informację o aktualnych stawkach honorarium można uzyskać telefonicznie lub przesyłając do kancelarii zapytanie e-mailem.

Ile kosztuje sporządzenie pisma procesowego, opinii prawnej, umowy ?

W przypadku sporządzania aktów prawnych wynagrodzenie kancelarii uzależnione jest od stopnia zawiłości sprawy i nakładu pracy adwokata. Okoliczności, które brane są pod uwagę przy wycenie to obszerność pisma, termin wykonania zlecenia, analiza akt sprawy, dokumentów, podejmowanie dodatkowych czynności poza siedzibą kancelarii.

Przewiń na górę