PRAWO SPADKOWE

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego zawierającą normy prawne określające zasady przejścia prawa i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach spadkowych.

Stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku następuje z chwilą jego otwarcia, natomiast otwarcie następuje z chwilą śmieci spadkodawcy. Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią prowadzą postępowania o stwierdzenie praw do spadku oraz dział spadku. Reprezentujemy strony w postępowaniu o unieważnienie testamentu.

Zachowek

Zachowek jest roszczeniem względem spadkobierców powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy. Należy do długów spadkowych. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy o zachowek.

Dział spadku

Prawnicy kancelarii w ramach wykonywanej obsługi prawnej udzielą Ci fachowej porady prawnej, pomogą w sporządzeniu umowy o dział spadku oraz poprowadzą postępowanie sądowe o dział spadku. Doradzimy w sprawach spadkowych przed i po śmierci spadkodawcy.

Odrzucenie spadku

Wyjaśnimy kiedy jest możliwe uchylenie się od skutków oświadczenia o przyjęciu spadku oraz czy, kiedy i w jakiej formie jest możliwe odrzucenie spadku.

Wydziedziczenie

Kancelaria prowadzi sprawy wydziedziczenie oraz o uznanie za niegodnego. Spadkodawca może pozbawić stronę uprawnioną prawa do zachowku. Wyjaśnimy Ci jakie są zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Adwokaci oraz radcowie prawni pomogą w ujawnieniu spadkobierców w księgach wieczystych. Wyjaśnimy jakie obowiązują stawki podatkowe i w jaki sposób należy zgłosić informacje w urzędzie skarbowym.

Jeżeli masz dodatkowe pytania w zakresie prawa spadkowego, nie wiesz jak sporządzić testament, dokonać zapisu, wydziedziczyć spadkobiercę niegodnego skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Twój adwokat mający doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych doradzi Ci jak rozwiązać dany problem.