Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe dotyczą różnych zagadnień związanych ze śmiercią spadkodawcy. Prawo spadkowe jest gałęzią prawa zawierającą normy prawne, które określają zasady przejścia prawa i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy spadkowe i oferuje szeroki wachlarz usług. Jeżeli nie wiesz jak sporządzić testament, dokonać zapisu, wydziedziczyć spadkobiercę niegodnego skontaktuj się z naszym adwokatem, który pomoże Ci rozwiązać problem.

Sprawy spadkowe adwokat Rzeszów

Adwokat od spraw spadkowych

Spadek nabywa się z chwilą jego otwarcia, natomiast otwarcie następuje z chwilą śmieci spadkodawcy. Adwokaci kancelarii prowadzą postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku wprost oraz z dobrodziejstwem inwentarza, zarówno na podstawie ustawy, jaki i na podstawie testamentu. Pomożemy sporządzić wykaz inwentarza oraz spis inwentarza. Oferujemy pomoc prawną w zakresie zmiany oraz uchylenia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Prawnicy kancelarii w ramach wykonywanej obsługi prawnej udzielą fachowej porady prawnej, pomogą w sporządzeniu umowy oraz wniosku o dział spadku, poprowadzą postępowanie sądowe. W sprawie o dział spadku spadkobiercy są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn. W kancelarii uzyskasz wyjaśnienie, które darowizny podlegają zaliczeniu na schedę spadkową, a które takiemu zaliczeniu nie podlegają.

Rola adwokata w sprawach spadkowych

Prawo spadkowe to dziedzina, w której nasi adwokaci posiadają wieloletnie doświadczenie. Adwokat od spraw spadkowych udziela porad prawnych oraz reprezentuje strony w postępowaniu sądowym. Nasza kancelaria prowadzi sprawy o wydziedziczenie i uznanie za niegodnego. Wyjaśnimy jakie są zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Nasi adwokaci pomogą w ujawnieniu spadkobierców w księgach wieczystych. Wyjaśnimy jakie obowiązują stawki podatkowe i w jaki sposób należy zgłosić informacje w urzędzie skarbowym.

Sprawy o zachowek

Doskonała znajomość przepisów prawa spadkowego pozwala nam świadczyć kompetentna pomoc w sprawach o zachowek. Ogólnie mówiąc zachowek zabezpiecza interesy spadkobierców. Jest roszczeniem wobec spadkobierców powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy. Należy do długów spadkowych. Spadkodawca może pozbawić stronę uprawnioną prawa do zachowku przez wydziedziczenie.

Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek. Nie jest konieczne składanie oświadczenia o przyjęciu spadku. Nabycie następuje z mocy prawa z dobrodziejstwem inwentarza. Istnieje również możliwość przyjęcia spadku wprost. W kancelarii wyjaśnimy kiedy jest możliwe uchylenie się od skutków oświadczenia o przyjęciu spadku. Doradzimy czy, kiedy i w jakiej formie możliwe jest odrzucenie spadku przez spadkobiercę.

Przewiń na górę