Sprawy spadkowe adwokat

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa zawierającą normy prawne, które określają zasady przejścia prawa i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach spadkowych.

Stwierdzenie nabycia spadku

Spadek nabywa się z chwilą jego otwarcia, natomiast otwarcie następuje z chwilą śmieci spadkodawcy. Adwokaci kancelarii prowadzą postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku. Reprezentujemy strony w postępowaniu o unieważnienie testamentu.

Zachowek

Zachowek jest roszczeniem wobec spadkobierców powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy. Należy do długów spadkowych. Prowadzimy postępowania o należny uprawnionemu zachowek.

Dział spadku

Prawnicy kancelarii w ramach wykonywanej obsługi prawnej udzielą fachowej porady prawnej, pomogą w sporządzeniu umowy o dział spadku, poprowadzą postępowanie sądowe o dział spadku. Doradzimy w sprawach spadkowych, zarówno przed, jak i po śmierci spadkodawcy.

Odrzucenie spadku

Wyjaśnimy kiedy jest możliwe uchylenie się od skutków oświadczenia o przyjęciu spadku. Doradzimy czy, kiedy i w jakiej formie możliwe jest odrzucenie spadku przez spadkobiercę.

Wydziedziczenie

Reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym o wydziedziczenie i uznanie za niegodnego. Spadkodawca może pozbawić stronę uprawnioną prawa do zachowku. Wyjaśnimy jakie są zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Nasi adwokaci pomogą w ujawnieniu spadkobierców w księgach wieczystych. Wyjaśnimy jakie obowiązują stawki podatkowe i w jaki sposób należy zgłosić informacje w urzędzie skarbowym.

Jeżeli masz dodatkowe pytania w zakresie prawa spadkowego, nie wiesz jak sporządzić testament, dokonać zapisu, wydziedziczyć spadkobiercę niegodnego skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Twój adwokat mający doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych doradzi jak rozwiązać dany problem spadkowy.