Sprawy gospodarcze

Sprawy gospodarcze Adwokat Rzeszów

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Dzielimy je na publiczne i prywatne. Prowadzimy sprawy gospodarcze. Oferujemy kompleksowe usługi prawnicze dla przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, spółek.

Zakładanie działalności gospodarczej

Prawnicy kancelarii zapewniają kompleksową pomoc prawną w tym zakresie. Pomożemy dokonać wyboru formy prowadzenia firmy. Służymy pomocą przy wyborze formy opodatkowania dla firmy.  Specjalizacją kancelarii jest bieżąca obsługa prawna firm, spółek, instytucji.

Zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego w KRS

Kancelaria adwokacka zajmuje się zakładaniem spółek. Kodeks spółek handlowych określa reguły tworzenia spółek osobowych i kapitałowych. Wyjaśnimy jak funkcjonują w obrocie gospodarczym spółki – jawna, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, partnerska.

Udzielimy informacji co robi komplementariusz i komandytariusz w spółce komandytowej, jakie są podstawy odpowiedzialności wspólników za zobowiązania, powiemy czy dobrym rozwiązaniem będzie spółka jednoosobowa, jak powinna wyglądać nazwa firmy, w jaki sposób prowadzić księgę udziałów, jakie funkcje w spółce pełni prokurent. Powiemy o zaletach i wadach spółek cywilnych.

Upadłość

Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń przez wierzycieli od niewypłacalnych dłużników. Poinformujemy o zasadach prawnych w tym zakresie – kiedy i kto może zgłosić wniosek o upadłość.

Likwidacja

Prawo gospodarcze określa tryb likwidacji spółek kapitałowych i osobowych. Kancelaria pomoże przeprowadzić likwidację firmy zgodnie z obowiązującą procedurą prawną, aby w końcowym efekcie wykreślić spółkę z rejestru.

Przekształcenie

Adwokat pomoże dokonać zmiany formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa. Przekształcamy i łączymy firmy.

Umowy gospodarcze

Sporządzamy i opiniujemy umowy gospodarcze. Dokonamy wykładni prawnej, analizy zgodności z prawem obowiązującym, ocenimy potencjalne ryzyko gospodarcze przedsięwzięcia. Doradzimy skuteczny sposób zabezpieczenia. Sporządzamy deklaracje wekslowe, umowy przelewu na zabezpieczenie.

Windykacja długów

Ważną kwestią dla funkcjonowania firmy w obrocie gospodarczym jest zachowanie płynności finansowej. Nasza kancelaria w imieniu wierzycieli prowadzi postępowania windykacyjne. Pomagamy odzyskać zasądzone należności pieniężne. Adwokaci kancelarii prowadzą sprawy na podstawie powództwa o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną – skarga pauliańska.

Prawo spółdzielcze

Pomożemy założyć spółdzielnię. Udzielimy wyczerpującej pomocy prawnej, pomożemy zgromadzić niezbędne dokumenty w tym zakresie. Prowadzimy bieżącą obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowych – prowadzenie walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów, rad nadzorczych. Posiadamy doświadczenie w ochronie praw lokatorów. Jeżeli zostałeś wykluczony lub wykreślony z grona członków spółdzielni, to możesz wnieść odwołanie. W Twoim imieniu złożymy odwołanie od decyzji spółdzielni.

Upadłość konsumencka

Nasi prawnicy prowadzą sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej. Wyjaśnimy kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta, jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta. Poinformujemy w jaki sposób sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości, do którego sądu go zgłosić, co należy dołączyć do wniosku.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji na na temat spraw gospodarczych udzielimy stosownej porady prawnej.  Prawnicy kancelarii reprezentują strony w postępowaniach gospodarczych – przed sądem gospodarczym, organami skarbowymi, urzędem zamówień publicznych.

Przewiń na górę