Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne dotyczą zagadnień, które reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Mogą one obejmować kwestie majątkowe oraz niemajątkowe. Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie, w tym rozwód, separację, alimenty, sprawy związane z podziałem majątku. Do powierzonych nam spraw podchodzimy profesjonalnie oraz czuwamy, aby wszystkie formalności w imieniu klienta zostały dopełnione terminowo. Małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową na podstawie umowy lub w drodze orzeczenia sądowego. Prawo rodzinne to domena naszych adwokatów. Prowadzimy sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie. W ramach świadczonej obsługi prawnej sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie ( intercyza ) – umowa o rozdzielność majątkową. Zajmujemy się sprawami o uznanie i wykonanie wyroków zagranicznych, uprowadzenie dziecka za granicę. Wyjaśnimy jakie są prawa dziecka, kiedy przysługują świadczenia rodzicielskie.

sprawy rodzinne adwokat rzeszów

Adwokat rodzinny

Adwokat rodzinny reprezentuje strony w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego. Sprawy te mogą dotyczyć kwestii majątkowych oraz niemajątkowych. Sprawy majątkowe dotyczą między innymi alimentów oraz podziału majątku wspólnego. Nasza kancelaria prowadzi sprawy sprawy niemajątkowe, które obejmują zagadnienia dotyczące kwestii osobowych, w tym postępowanie o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej. Pomożemy w procesie o wydanie orzeczenia zastępczego, o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Prowadzimy również sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa oraz przysposobienie – adopcja dziecka. Podsumowując jeżeli masz pytania z przyjemnością udzielimy fachowej porady prawnej w sprawach rodzinnych.

Sprawy rodzinne Rzeszów

Adwokaci naszej kancelarii udzielają konsultacji prawnych z zakresu prawa rodzinnego. W razie potrzeby reprezentujemy klientów w mediacjach oraz w postępowaniu sądowym. Pomagamy w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – sporządzimy wniosek do sądu w którym ustalimy zasady kontaktów.

Przewiń na górę