Sprawy karne

PRAWO KARNE

Prawo karne zawiera przepisy prawne, które określają zasady odpowiedzialności karnej za czyny zabronione takie jak zbrodnie, występki, wykroczenia. Bronimy podejrzanych, oskarżonych w postępowaniu w prokuraturze, w trakcie postępowania karnego.

sprawy karne adwokat rzeszów

Adwokat sprawy karne

Adwokat w sprawach karnych będzie reprezentował Twoje interesy i prawa na każdym etapie postępowania. Czym zajmuje się nasza kancelaria? Po pierwsze, jako profesjonaliści zajmujemy się obroną podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przed Policję, Służbę Celno-Skarbową, Prokuraturę. Występujemy jako obrońca oskarżonego przed sądem w procesie karnym, reprezentujemy obwinionego w sprawie o wykroczenie. Po drugie, oprócz tego oferujemy pomoc przy wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania ( ENA ). Pomagamy uzyskać list żelazny dla klientów przebywających za granicą w celu odpowiadania z wolnej stopy. Reprezentujemy nieletnich postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Po trzecie, pomożemy uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i bezprawne pozbawienie wolności.

Pokrzywdzony i oskarżyciel posiłkowy

Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne – takie jak życie, zdrowie, mienie lub cześć – zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Reprezentujemy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych w trakcie postępowania karnego. Prowadzimy sprawy karne o zniesławienie, pomówienie, groźby karalne. Dochodzimy zadośćuczynienia za szkody wyrządzone przestępstwem. Sporządzimy prywatny i subsydiarny akt oskarżenia, pozew adhezyjny.

Skazany – postępowanie wykonawcze

Nasi prawnicy prowadzą sprawy osób skazanych prawomocnymi wyrokami, w tym o odroczenie i zawieszenie wykonania kary. W ramach naszej współpracy pomożemy uzyskać przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie. Oprócz tego nasze usługi usługi w postępowaniu wykonawczym obejmują zagadnienia dotyczące zarządzenia wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, zamiany kary grzywny na karę pozbawienia wolności. W ramach naszej współpracy pomożemy uzyskać blokadę antyalkoholową, doprowadzimy do skrócenia obowiązywania środków karnych, uchylenia środków zabezpieczających. Prowadzimy postępowania o dozór elektroniczny, wyrok łączny oraz składamy prośby o ułaskawienie.

Prawo karne Rzeszów

Podsumowując jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej w zakresie prawa karnego skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Adwokaci prowadzący sprawy karne udzielą wyczerpującej porady prawnej, zaskarżą każde orzeczenie karne. Nie bez znaczenia jest to, że nasz adwokat będzie reprezentował Twoje interesy w trakcie negocjacji z prokuraturą – uzgodnienie warunków dobrowolnego poddania karze. Udzielimy porady prawnej, gdzie i jak uzyskać informacje o osobie – zapytanie o niekaralności, jakie są skutki działania w ramach recydywy. Odnotować należy również, że nasze usługi prawne obejmują m.in. przestępstwa przeciwko mieniu ( kradzież, oszustwo, rozbój, paserstwo ), narkotykowe, dotyczące cyberprzestępczości, naruszenia nietykalności cielesnej. Oferujemy pomoc w sprawach wypadków drogowych oraz czynów związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, środków odurzających.

Przewiń na górę