Przejdź do treści

Sprawy karne

Sprawy karne

Prawo karne

Prawo karne zawiera przepisy prawne, które określają zasady odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony – zbrodnie, występki, wykroczenia. Prowadzimy sprawy karne.

Obrońca

Adwokat będzie reprezentował Twoje interesy i prawa na każdym etapie postępowania. Czym zajmuje się nasza kancelaria w sprawach karnych?

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przed Policję, Służbę Celno-Skarbową, Prokuraturę,
 • obrona oskarżonego przed sądem w procesie karnym
 • obrona obwinionego w sprawie o wykroczenie
 • obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania ( ENA )
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym
 • list żelazny
 • kara łączna
 • ułaskawienie
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i bezprawne pozbawienie wolności

Reprezentujemy:

 • podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych, karnych skarbowych – sprawy gospodarcze
 • obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • nieletnich – ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Tymczasowe aresztowanie

Kodeks postępowania karnego określa zasady stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych. Podejmujemy działania w celu uchylenia, zmiany zastosowanych środków zapobiegawczych:

 • aresztu tymczasowego
 • dozoru
 • zakazu opuszczania kraju

Zatrzymanie

W sprawie bezprawnych zatrzymań sporządzamy środki odwoławcze – zażalenie.

Pokrzywdzony

Kancelaria adwokacka reprezentuje pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach karnych. Prowadzimy sprawy o zniesławienie, pomówienie, groźby karalne. Dobry adwokat od spraw karnych sporządzi:

 • prywatny i subsydiarny akt oskarżenia
 • pozew adhezyjny

Skazany

Nasi prawnicy prowadzą sprawy o:

 • odroczenie i zawieszenie wykonania kary,
 • przerwa w karze
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • zamiana kary grzywny na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania

Przedawnienie w prawie karnym skutkuje brakiem odpowiedzialności sprawcy za popełniony czyn zabroniony – przestępstwo, przestępstwo karno skarbowe, wykroczenie. Prowadzimy sprawy o zatarcie skazania. Zatarcie skazanie jest podstawą usunięcia informacji o karalności z Krajowego Rejestru Karnego.

Pismo procesowe

Adwokat sporządzi każde pismo procesowe w sprawie karnej, w tym:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • odpowiedź na akt oskarżenia
 • wniosek dowodowy
 • apelację
 • zażalenie

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej w zakresie prawa karnego skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Adwokaci posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych udzielą wyczerpującej porady prawnej, zaskarżą każde orzeczenie karne. Adwokat będzie reprezentował Twoje interesy w trakcie negocjacji z prokuraturą – uzgodnienie warunków dobrowolnego poddania karze. Udzielimy porady prawnej, gdzie i jak uzyskać informacje o osobie – zapytanie o niekaralności, jakie są skutki działania w ramach recydywy. Nasze usługi prawne obejmują m.in. przestępstwa:

 • przeciwko mieniu ( kradzież, oszustwo, rozbój, paserstwo )
 • narkotykowe
 • prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości
 • wypadki komunikacyjne
 • cyberprzestępczość
 • naruszenie nietykalności cielesnej ( pobicie )