Przejdź do treści

Sprawy karne

Sprawy karne

Prawo karne

Prawo karne zawiera przepisy prawne, które określają zasady odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony – zbrodnie, występki, wykroczenia. Nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy karne. Reprezentujemy podejrzanych, oskarżonych w postępowaniu w prokuraturze oraz postępowaniu sądowym.

Obrońca

Adwokat będzie reprezentował Twoje interesy i prawa na każdym etapie postępowania. Czym zajmuje się nasza kancelaria w sprawach karnych?

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przed Policję, Służbę Celno-Skarbową, Prokuraturę,
 • obrona oskarżonego przed sądem w procesie karnym
 • obrona obwinionego w sprawie o wykroczenie
 • obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania ( ENA )
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym
 • list żelazny
 • kara łączna
 • ułaskawienie
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i bezprawne pozbawienie wolności

Reprezentujemy:

 • podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych, karnych skarbowych – sprawy gospodarcze
 • obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • nieletnich – ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Tymczasowe aresztowanie

Kodeks postępowania karnego określa zasady stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych. Podejmujemy działania w celu uchylenia, zmiany zastosowanych środków zapobiegawczych:

 • aresztu tymczasowego
 • dozoru
 • zakazu opuszczania kraju

Zatrzymanie

Jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba popełniła przestępstwo Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną. Może to zrobić tylko, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo. Dodatkowo musi zachodzić obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. W sprawie bezprawnych zatrzymań sporządzamy środki odwoławcze – zażalenie.

Pokrzywdzony

Kancelaria adwokacka reprezentuje pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach karnych. Prowadzimy sprawy o zniesławienie, pomówienie, groźby karalne. Dobry adwokat od spraw karnych sporządzi:

 • prywatny i subsydiarny akt oskarżenia
 • pozew adhezyjny

Skazany

Nasi prawnicy prowadzą sprawy osób skazanych prawomocnymi wyrokami, w tym o:

 • odroczenie i zawieszenie wykonania kary,
 • przerwę w karze
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • zamianę kary grzywny na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania

Przedawnienie w prawie karnym skutkuje brakiem odpowiedzialności sprawcy za popełniony czyn zabroniony – przestępstwo, przestępstwo karno skarbowe, wykroczenie. Prowadzimy sprawy o zatarcie skazania. Zatarcie skazanie jest podstawą usunięcia informacji o karalności z Krajowego Rejestru Karnego.

Pismo procesowe

Adwokat sporządzi każde pismo procesowe w sprawie karnej, w tym:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • odpowiedź na akt oskarżenia
 • wniosek dowodowy
 • apelację
 • zażalenie

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej w zakresie prawa karnego skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Adwokaci posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych udzielą wyczerpującej porady prawnej, zaskarżą każde orzeczenie karne. Adwokat będzie reprezentował Twoje interesy w trakcie negocjacji z prokuraturą – uzgodnienie warunków dobrowolnego poddania karze. Udzielimy porady prawnej, gdzie i jak uzyskać informacje o osobie – zapytanie o niekaralności, jakie są skutki działania w ramach recydywy. Nasze usługi prawne obejmują m.in. przestępstwa:

 • przeciwko mieniu ( kradzież, oszustwo, rozbój, paserstwo )
 • narkotykowe
 • prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości
 • wypadki komunikacyjne
 • cyberprzestępczość
 • naruszenie nietykalności cielesnej ( pobicie )