Rozwody

rozwody Rzeszów

Rozwody są jedną z głównych specjalizacji naszej kancelarii. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe – wniosek o zabezpieczenie powództwa. Prowadzimy mediacje rozwodowe, reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym. Dowiesz się jakich roszczeń możesz dochodzić w sprawie rozwodowej, jakie są skutki prawomocnego wyroku rozwodowego wobec zobowiązań finansowych – kredytów, pożyczek. Pouczymy co dzieje się z majątkiem wspólnym stron, o skutkach prawnych rozwodu wobec nazwiska, małoletnich dzieci. Wyjaśnimy czy alkoholizm, zdrada, przemoc domowa jest wystarczającą przesłanką orzeczenia winy.

Sprawy o rozwód

Rozwody, to domena prawa, którą zajmuje się nasza kancelaria adwokacka. Rozwód niesie ze sobą liczne konsekwencje, w tym finansowe oraz osobiste. Wszystkie te elementy sprawiają, że jest to psychologicznie oraz prawnie trudne zadanie. Potrzeba znajomości odpowiednich przepisów powoduje, że zatrudnienie prawnika rozwodowego wydaje się w takiej sytuacji nieodzowna. Ściśle mówiąc adwokat rozwodowy pomoże Ci przejść przez ten trudny okres w życiu oraz zabezpieczy Twoje interesy prawne.

Doradzimy jak napisać pozew o rozwód i gdzie go złożyć. Wyjaśnimy jak przebiega sprawa o rozwód w sądzie, ile kosztuje złożenie pozwu, od czego zacząć postępowanie, jakie dokumenty są potrzebne. Wskażemy jakie są przyczyny rozwodu z winy oraz bez orzekania o winie. Sporządzimy odpowiedź na pozew rozwodowy. Doradzimy kiedy możesz liczyć na zwolnienie od kosztów sądowych, co należy zrobić, aby uzyskać pomoc adwokata z urzędu. Jeżeli rozważasz złożenie pozwu rozwodowego dobrze taką decyzję wcześniej skonsultować z adwokatem. Doświadczony prawnik udzieli wszystkich potrzebnych informacji, poprowadzi Cię przez trudny proces sądowy oraz pomoże załatwić wszystkie formalności związane ze sprawą.

Adwokat do spraw rozwodowych

Sąd Okręgowy jest właściwym sądem do orzekania w sprawach rozwodu małżonków, którzy mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania na terenie właściwości miejscowej tego sądu. Strony mogą domagać się orzeczenia rozwodu z ustaleniem winy. Faktem jest że niezależnie od żądania pozwu sąd może uznać, że wyłącznie winnym rozkładu pożycia jedna, bądź druga strona. Sąd może również ustalić, iż winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą obie strony postępowania. Sprawy o rozwód mają wyróżnia to, że na zgodne żądanie obu stron sąd może zaniechać orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego stron

Rozwody Rzeszów

Rozwody to postępowania podlegające opłatom sądowym. Koszt założenia sprawy o rozwód w sądzie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od pozwu, która wynosi 600 zł. Trzeba dodać, że w przypadku rozwodu za porozumieniem stron ten koszt wynosi 300 zł. W takim przypadku sąd w wyroku rozwodowym dzieli te koszty po połowie między stronami postępowania. Po drugie na koszt rozwodu oprócz opłaty sądowej może mieć wpływ złożenie dodatkowych wniosków dowodowych związanych z dopuszczeniem dowodów w postaci opinii biegłych, wywiadu kuratora. Na zakończenie dodać należy, że jeżeli w sprawie rozwodowej strona chce dokonać podziału majątku wspólnego wiąże się to z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty sądowej od składanego wniosku.

Rozwody
Przewiń na górę