Dochodzenie odszkodowań

dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania komunikacyjne są formą rekompensaty dla poszkodowanych za doznane szkody osobowe i szkody w mieniu. Adwokat w Rzeszowie oferuje pomoc prawną poszkodowanym w odzyskaniu należnego odszkodowania. Specjalizacją kancelarii są odszkodowania komunikacyjne. Adwokaci kancelarii reprezentują poszkodowanych w sprawach roszczeń o rekompensaty powypadkowe. Odszkodowania komunikacyjne dotyczą zarówno mienia, jak i szkód osobowych. Pomagamy w odzyskiwaniu świadczeń odszkodowawczych z OC i AC. Poszkodowany może żądać odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Reprezentujemy poszkodowanych w sprawach karnych.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Poszkodowany ma prawo dochodzić rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywda. Wyjaśnimy jaka jest różnica między zadośćuczynieniem, a odszkodowaniem, kiedy możesz domagać się stosownej rekompensaty, jak ustalić jej prawidłową wysokość.

Kancelaria odszkodowawcza pomaga poszkodowanym w dochodzeniu odszkodowań za:

 • pobyt w szpitalu
 • błąd lekarski – błąd medyczny
 • śmierć osoby bliskiej
 • uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie ciała, złamania
 • pobicie
 • straty moralne
 • kolizje
 • uszkodzony samochód
 • zalanie mieszkania
 • odszkodowania szkolne
 • odszkodowanie za zalanie mieszkania

Kancelaria odszkodowawcza

 • błędne działania administracji publicznej – samorządowej, rządowej
 • wydanie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej, administracyjnej
 • naruszenie ochrony danych osobowych
 • niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę
 • szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
 • słupy energetyczne, linie przesyłowe wodociągowe, gazociągowe
 • spóźniony lub odwołany lot

Dochodzenie odszkodowań Rzeszów

W ramach wyżej wskazanych roszczeń adwokat w Rzeszowie zapewnia pomoc prawną osobom poszkodowanym w ustaleniu wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, w negocjacjach z ubezpieczycielem w przypadku zaniżonego świadczenia odszkodowawczego, odmowa wypłaty odszkodowania. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych o zapłatę. Sprawy o odszkodowanie nie należą do prostych. Z reguły wymagają wiedzy specjalnej oraz bardzo dobrej znajomości przepisów prawnych. Skonsultuj swoją sprawę z adwokatem w sprawach odszkodowań.

Dochodzenie odszkodowań
Przewiń na górę