Przejdź do treści

Rozwód

Rozwód Adwokat Rzeszów

Sprawy rozwodowe

Szukasz adwokata od sprawy rozwodowej w Rzeszowie? Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachową pomoc prawną doświadczonych prawników. Rozwody są jedną z naszych głównych specjalizacji.

Adwokat do spraw rozwodowych

Rozwody, to domena prawa, którą zajmuje się nasza kancelaria adwokacka w Rzeszowie. Rozwód niesie ze sobą liczne konsekwencje, w tym finansowe oraz osobiste. Wszystkie te elementy sprawiają, że jest to psychologicznie oraz prawnie trudne zadanie. Potrzeba znajomości odpowiednich przepisów powoduje, że zatrudnienie prawnika rozwodowego wydaje się w takiej sytuacji nieodzowna. Adwokat rozwodowy w Rzeszowie pomoże Ci przejść przez ten trudny okres w życiu oraz zabezpieczy Twoje interesy prawne.

Pozew o rozwód

Doradzimy jak napisać pozew o rozwód i gdzie go złożyć. Wyjaśnimy jak przebiega sprawa rozwodowa w sądzie, ile kosztuje złożenie pozwu, od czego zacząć postępowanie, jakie dokumenty są potrzebne. Wskażemy jakie są przyczyny rozwodu z winy oraz bez orzekania o winie. Sporządzimy odpowiedź na pozew rozwodowy. Doradzimy kiedy możesz liczyć na zwolnienie od kosztów sądowych, co należy zrobić, aby uzyskać pomoc adwokata z urzędu.

Wyrok z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania winy

Strony mogą domagać się orzeczenia rozwodu z ustaleniem winy. Niezależnie od żądania pozwu sąd może uznać, że wyłącznie winnym rozkładu pożycia jedna, bądź druga strona. Sąd może również ustalić, iż winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą obie strony postępowania. W sprawie o rozwód na zgodne żądanie obu stron sąd może zaniechać orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego stron.

Właściwość Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie jest właściwym sądem do orzekania w sprawach rozwodu małżonków, którzy mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania na terenie właściwości miejscowej tego sądu.

Rozwód kościelny

Kodeks Prawa Kanonicznego określa reguły procedowania w sprawie unieważnienia ślubu kościelnego. Prawo kanoniczne definiuje przyczyny unieważnienia małżeństwa konkordatowego. Poinformujemy o wymogach formalnych uzyskania rozwodu kościelnego, przebiegu procedury rozwodowej. Wyjaśnimy czy w sprawie występuje prawnik kościelny i co należy zrobić, aby uzyskać jego pomoc.

Separacja

Jest prawnym sposobem rozdzielnia małżonków, przy czym nie kończy ona związku małżeńskiego w sposób definitywny. Strony mogą starać się o uchylenie separacji przez sąd. Separacja różni się od rozwodu tym, iż można się o nią ubiegać jeżeli między małżonkami nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia nie musi, jak w przypadku rozwodu nosić cech trwałości.

Porady i pisma w sprawie rozwodowej

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe – wniosek o zabezpieczenie powództwa. Prowadzimy mediacje rozwodowe, reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym. Dowiesz się jakich roszczeń możesz dochodzić w sprawie rozwodowej, jakie są skutki prawomocnego wyroku rozwodowego wobec zobowiązań finansowych – kredytów, pożyczek. Pouczymy co dzieje się z majątkiem wspólnym stron, o skutkach prawnych rozwodu wobec nazwiska, małoletnich dzieci. Wyjaśnimy czy alkoholizm, zdrada, przemoc domowa jest wystarczającą przesłanką orzeczenia winy.

Ile kosztuje rozwód?

Koszt założenia sprawy o rozwód w sądzie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od pozwu, która wynosi 600 zł. Trzeba dodać, że w przypadku rozwodu za porozumieniem stron ten koszt wynosi 300 zł. W takim przypadku sąd w wyroku rozwodowym dzieli te koszty po połowie między stronami postępowania. Na koszt rozwodu oprócz opłaty sądowej może mieć wpływ złożenie dodatkowych wniosków dowodowych związanych z dopuszczeniem dowodów w postaci opinii biegłych, wywiadu kuratora. Jeżeli w sprawie rozwodowej strona chce dokonać podziału majątku wspólnego wiąże się to z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty sądowej od składanego wniosku.

Rozwody w Rzeszowie

Jeżeli rozważasz złożenie pozwu rozwodowego w Rzeszowie dobrze taką decyzję wcześniej skonsultować z adwokatem rozwodowym. Doświadczony prawnik udzieli wszystkich potrzebnych informacji, poprowadzi Cię przez trudny proces sądowy oraz pomoże załatwić wszystkie formalności związane ze sprawą.