Fundusze europejskie

Dotacje unijne

Fundusze europejskie to środki finansowe przekazywane z budżetu Unii Europejskiej jako dotacje unijne na poszczególne państwa członkowskie. Reprezentujemy beneficjentów w postępowaniach odwoławczych związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Pozyskiwanie dotacji

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla przedsiębiorców. Doradztwo prawne kancelarii obejmuje:

  • dobór programów pomocowych do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej
  • analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie wytycznych dla Programów Regionalnych i Krajowych
  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie
  • biznes plan – studium wykonalności
  • kompletowanie wymaganej dokumentacji dla projektu inwestycyjnego
  • zarządzanie projektami na etapie realizacji
  • wniosek o płatność
  • rozliczanie dotacji – kompleksowa sprawozdawczość – ewidencja kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
  • poszukiwanie źródeł finansowania

Postępowanie odwoławcze

Reprezentujemy beneficjentów w postępowaniach odwoławczych – protest, odwołanie – w sprawach o zwrot środków w wyniku nałożenia korekty finansowej lub rozwiązania umowy o dofinansowanie. Nie wiesz jak napisać wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotację, fundusze unijne? Pomożemy.

Fundusze europejskie
Przewiń na górę