Co grozi za spowodowanie wypadku drogowego, kolizji, stłuczki? Jakie są skutki prawne?

Co grozi za spowodowanie wypadku drogowego, kolizji, stłuczki? Jakie są skutki prawne?

Co to jest wypadek komunikacyjny? Wypadek komunikacyjny – zdarzenie drogowe polegające na naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wskutek którego inna osoba doznała naruszenia czynności ciała, rozstroju zdrowia na czas trwający dłużej niż 7 dni. Na czym polega naruszenie zasad bezpieczeństwa w