Kredyty frankowe Rzeszów – kancelaria frankowa

kancelaria frankowa

Kredyty frankowe

Kredyty frankowe to forma finansowania, która przez wiele lat cieszyła się dużą popularnością wśród polskich kredytobiorców. Polegała ona na zaciągnięciu kredytu hipotecznego w walucie szwajcarskiej, co miało przynieść korzyści związane z niższymi ratami w porównaniu do kredytów denominowanych w złotówkach. Jednakże, wraz z nagłym wzrostem kursu franka szwajcarskiego, wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, stając przed koniecznością spłaty znacznie wyższych rat niż początkowo zakładano.

Kredyt we frankach – o co chodzi?

Jeśli zaciągnęliśmy kredyt we frankach, możemy zdecydować się na pozostanie biernym i kontynuowanie spłaty kredytu, nadpłacając raty, jednak ryzykując utratę dużej sumy pieniędzy, której być może nigdy nie odzyskamy, jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań prawnych. Alternatywnie, można podpisać ugody z bankiem, oferowane niektóre instytucje finansowe, prowadząc do mediacji i zawarcia umowy korzystnej zarówno dla kredytobiorcy, jak i banku. Istnieje także możliwość spłaty całego zadłużenia, oferują podstawy do podjęcia kroków prawnych przeciwko bankowi. Inne opcje obejmują odfrankowienie kredytu lub unieważnienie umowy kredytowej. Ugoda z bankiem jest jednym z potencjalnych rozwiązań, gdzie bank proponuje przewalutowanie kredytu na złotówkowy, z zachowaniem pozostałych warunków umowy. Jednakże, mimo korzyści, takie rozwiązanie może nie być zawsze najbardziej opłacalne dla kredytobiorcy, gdyż inne opłaty i prowizje pozostają bez zmian.

Kiedy umowa frankowa jest nieważna?

Sąd podczas oceny sprawy jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich okoliczności oraz ocenienia, czy doszło do rażącego naruszenia interesów kredytobiorcy przez instytucję finansową. Wadliwa konstrukcja umów kredytu w CHF, szczególnie ich niejasna konwersja na złotówki, jest kluczowym czynnikiem. Brak wpływu konsumenta na zakres zobowiązania to kolejny argument przemawiający za nieważnością umów. Wiele umów zawartych w latach 2004-2010 zawierało postanowienia niedozwolone, naruszając interesy kredytobiorców, co stanowi podstawę do unieważnienia umowy. Dodatkowo, brak możliwości negocjowania warunków umowy przez konsumenta oraz nierównomierne rozłożenie ryzyka między strony umowy są istotnymi czynnikami. Wielu kredytobiorców nie posiadało także możliwości negocjacji warunków umowy. Brak informacji ze strony banków dotyczących ryzyka związanego z kredytem w CHF dodatkowo osłabia legalność umów.

Skutki unieważnienia umowy kredytowej

Kiedy umowa jest unieważniona, traktuje się ją tak, jakby nigdy nie została zawarta, co oznacza, iż wszelkie świadczenia pieniężne przekazywane w ramach tej umowy są uznawane za przekazane bez podstawy prawnej. Zarówno kredytobiorca, jak i bank, są zobowiązani do zwrotu otrzymanych środków. Ponadto, hipoteka wpisana na nieruchomości również traci swoją ważność i konieczne staje się jej usunięcie z ksiąg wieczystych. Istnieje ryzyko związane z unieważnieniem kredytu frankowego, zwłaszcza w przypadku tych kredytobiorców, którzy nie spłacili jeszcze całego udzielonego kapitału. Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej może to stanowić problem, gdyż mogą być one zobowiązane do zwrotu niewykorzystanej części kapitału.

Ile kosztuje unieważnienie umowy frankowej?

Należy uwzględnić opłaty sądowe, składające się z opłat wnoszonych do sądu oraz do urzędu miasta, zwykle nie przekraczające 1000 zł. Dodatkowo, kredytobiorca musi uzyskać zaświadczenie od banku o kredycie i historii spłat, co zazwyczaj wiąże się z opłatą w wysokości około 200 zł. Złożenie pozwu do sądu wymaga opłaty stałej w wysokości 1000 zł, jednak w przypadku wygranej sprawy ta kwota musi zostać zwrócona przez bank. Koszty związane z reprezentacją przed sądem przez pełnomocnika to opłata skarbowa w wysokości 17 zł za jedno pełnomocnictwo. Po wygranej sprawie konieczne jest również wniesienie opłaty za stwierdzenie prawomocności wyroku, wynoszącej 20 zł. Pomimo że opłaty te stanowią główne koszty procesu, należy pamiętać o dodatkowych kosztach, takich jak wynagrodzenie dla kancelarii prawnej. Dodatkowe koszty sądowe mogą wystąpić w przypadku przegranej sprawy w pierwszej instancji lub w przypadku żądania odfrankowienia kredytu zamiast unieważnienia umowy. Opłata za złożenie apelacji do sądu drugiej instancji wynosi 1000 zł, jednak w większości przypadków to banki składają apelacje, nie generując dodatkowych kosztów dla kredytobiorców. W przypadku spraw o odfrankowienie kredytu, zazwyczaj sądy przeprowadzają dowód z opinii biegłego, co wiąże się z kosztem około 2000 zł, który kredytobiorca musi pokryć.

Kancelaria frankowa

Kancelaria frankowa to instytucja specjalizująca się w udzielaniu pomocy kredytobiorcom posiadającym kredyty we frankach szwajcarskich. Ich celem jest zapewnienie wsparcia prawno-finansowego osobom dotkniętym problemami związanymi z umowami kredytowymi denominowanymi w walucie obcej. Usługi kancelarii frankowej obejmują kompleksową analizę umów kredytowych, doradztwo prawne oraz reprezentację klienta w sporach sądowych z bankami. 

Jakie sprawy prowadzi kancelaria frankowa w Rzeszowie?

Kancelaria frankowa prowadzi sprawy sądowe dotyczące umów kredytowych w walucie CHF/JPY oraz EUR przeciwko bankom: mBank, Millennium, Getin Noble, ING, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank Polska (były EFG Polbank), Nordea, BPH (byłe GE Money oraz BPH), PKO BP, EUROBANK, Fortis, Raiffeisen (oryginalnie) oraz Kredyt Banku (obecnie Sntander).

Bezpłatna analiza umowy kredytu frankowego

Nasi prawnicy dokonają bezpłatnej analizy umowy kredytu. W tym celu prześlij nam skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami i dowiedz się czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie oraz jakie mogą być korzyści z prowadzenia sprawy.

Kancelaria frankowa – pomoc frankowiczom

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy. Po zleceniu sprawy kancelarii i dostarczeniu koniecznych dokumentów prowadzimy kompleksowe czynności, w tym wyliczenia wysokości roszczenia, przygotowanie pozwu sądowego, informowanie klienta o poszczególnych etapach procesu. W procesie sądowym podnosimy argument nieważności umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych. Zgłaszamy roszczenia ewentualne w pozwie dotyczące bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych. O nieważności umowy frankowej można mówić wtedy, gdy w jej treści znajdują się klauzule abuzywne, tj. postanowienia umowne niezgodne z ogólnie pojętym interesem ekonomicznym klienta.

Kredyty frankowe Rzeszów – kancelaria frankowa
Przewiń na górę