SPRAWY ROZWODOWE

Rozwód jest instytucją prawa rodzinnego określoną w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Oferujemy fachową pomoc prawną doświadczonych adwokatów w prowadzeniu postępowania sądowego.

Pozew o rozwód

Doradzimy jak napisać pozew o rozwód i gdzie go złożyć. Wyjaśnimy jak przebiega sprawa rozwodowa w sądzie, ile kosztuje założenie sprawy, od czego zacząć postępowanie, jakie dokumenty są potrzebne do sprawy. Sporządzimy odpowiedź na pozew rozwodowy. Doradzimy kiedy możesz liczyć na zwolnienie od kosztów sądowych, co należy zrobić, aby uzyskać pomoc adwokata z urzędu.

Rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania winy

Strony postępowania mogą domagać się orzeczenia rozwodu z ustaleniem winy. Niezależnie od żądania pozwu sąd może uznać, że wyłącznie winnym rozkładu pożycia jedna, bądź druga strona. Sąd może również ustalić, iż winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą obie strony postępowania. W sprawie o rozwód na zgodne żądanie obu stron sąd może zaniechać orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego stron.

Kodeks Prawa Kanonicznego określa zasady postępowania w sprawie unieważnienia ślubu kościelnego. Prawo kanoniczne definiuje przyczyny unieważnienia małżeństwa konkordatowego. Poinformujemy o wymogach formalnych uzyskania rozwodu kościelnego, przebiegu postępowania rozwodowego. Wyjaśnimy czy w sprawie występuje adwokat kościelny i co należy zrobić, aby uzyskać jego pomoc.

Separacja

Prowadzimy sprawy o ustanowienie i zniesienie separacji. Wyjaśnimy kiedy można żądać rozwodu, a kiedy separacji, jaka jest różnica między separacją, a rozwodem. Powiemy jakie są koszty prowadzenia sprawy o ustanowienie separacji i co powoduje separacja faktyczna - nieformalna.

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe - wniosek o zabezpieczenie powództwa. Prowadzimy mediacje rozwodowe, reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym.

Dowiesz się jakich roszczeń możesz dochodzić w sprawie rozwodowej, jakie są skutki prawomocnego wyroku rozwodowego wobec zobowiązań finansowych - kredytów, pożyczek. Pouczymy co dzieje się z majątkiem wspólnym stron, o skutkach prawnych rozwodu wobec nazwiska, małoletnich dzieci. Wyjaśnimy czy alkoholizm, zdrada, przemoc domowa jest wystarczającą przesłanką orzeczenia winy.