ROZWODY

Szukasz adwokata od spraw rozwodowych? Kancelaria adwokacka oferuje fachową pomoc prawną doświadczonych prawników. Rozwody są jedną z naszych specjalizacji.

Pozew o rozwód

Doradzimy jak napisać pozew o rozwód i gdzie go złożyć. Wyjaśnimy jak przebiega sprawa rozwodowa w sądzie, ile kosztuje złożenie pozwu, od czego zacząć postępowanie, jakie dokumenty są potrzebne. Sporządzimy odpowiedź na pozew rozwodowy. Doradzimy kiedy możesz liczyć na zwolnienie od kosztów sądowych, co należy zrobić, aby uzyskać pomoc adwokata z urzędu.

Rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania winy

Strony mogą domagać się orzeczenia rozwodu z ustaleniem winy. Niezależnie od żądania pozwu sąd może uznać, że wyłącznie winnym rozkładu pożycia jedna, bądź druga strona. Sąd może również ustalić, iż winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą obie strony postępowania. W sprawie o rozwód na zgodne żądanie obu stron sąd może zaniechać orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego stron.

Kodeks Prawa Kanonicznego określa reguły procedowania w sprawie unieważnienia ślubu kościelnego. Prawo kanoniczne definiuje przyczyny unieważnienia małżeństwa konkordatowego. Poinformujemy o wymogach formalnych uzyskania rozwodu kościelnego, przebiegu procedury rozwodowej. Wyjaśnimy czy w sprawie występuje prawnik kościelny i co należy zrobić, aby uzyskać jego pomoc.

Separacja

Prowadzimy postępowania o ustanowienie i zniesienie separacji. Wyjaśnimy kiedy można żądać rozwodu, a kiedy separacji, jaka jest różnica między separacją, a rozwodem. Powiemy jakie są koszty sądowe ustanowienie separacji i co powoduje separacja faktyczna - nieformalna.

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe - wniosek o zabezpieczenie powództwa. Prowadzimy mediacje rozwodowe, reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym.

Dowiesz się jakich roszczeń możesz dochodzić w sprawie rozwodowej, jakie są skutki prawomocnego wyroku rozwodowego wobec zobowiązań finansowych - kredytów, pożyczek. Pouczymy co dzieje się z majątkiem wspólnym stron, o skutkach prawnych rozwodu wobec nazwiska, małoletnich dzieci. Wyjaśnimy czy alkoholizm, zdrada, przemoc domowa jest wystarczającą przesłanką orzeczenia winy.