ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE

Odszkodowania są formą rekompensaty dla poszkodowanych za doznane szkody osobowe i szkody w mieniu. Oferujemy poszkodowanym pomoc w odzyskaniu należnych odszkodowań.

Odszkodowania komunikacyjne

Specjalizacją kancelarii jest odzyskiwanie ubezpieczeń komunikacyjnych. Adwokaci kancelarii reprezentują poszkodowanych w sprawach roszczeń o rekompensaty powypadkowe. Odszkodowania komunikacyjne dotyczą zarówno mienia, jak i szkód osobowych. Pomagamy w odzyskiwaniu świadczeń odszkodowawczych z OC i AC. Poszkodowany może żądać rekompensaty, gdy doznał uszczerbku na zdrowiu, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Reprezentujemy poszkodowanych w sprawach karnych.

Zadośćuczynienie

Poszkodowany ma prawo dochodzić rekompensaty - uszczerbek na zdrowiu oraz zadośćuczynienia - doznana krzywda. Wyjaśnimy jaka jest różnica między zadośćuczynieniem, a odszkodowaniem, kiedy możesz domagać się stosownej rekompensaty, jak ustalić jej prawidłową wysokość.

Kiedy możemy dopomagać się odszkodowania?

Kancelaria odszkodowawcza pomaga poszkodowanym w odzyskaniu odszkodowania za:

 • pobyt w szpitalu
 • błąd lekarski - błąd medyczny
 • śmierć osoby bliskiej
 • uszczerbek na zdrowiu - uszkodzenie ciała, złamania
 • pobicie
 • straty moralne
 • kolizje
 • samochód
 • zalanie mieszkania
 • odszkodowania szkolne

Wypadek w pracy

Pracownik może domagać się odszkodowania za wypadek w pracy. Reprezentujemy, zarówno pracowników, jak i pracodawców.  Dochodzimy odszkodowań z tytułu chorób zawodowych, jednorazowych rekompensat finansowych.

Błąd medyczny

Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach o zadośćuczynienie w przypadku:

 • błędu w sztuce lekarskiej
 • niepowodzenia w leczeniu
 • wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Odpowiedzialność odszkodowawcza - sytuacje, w których możesz liczyć na rekompensatę:

 • błędne działania administracji publicznej - samorządowej, rządowej
 • wydanie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej, administracyjnej
 • naruszenie ochrony danych osobowych
 • niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę
 • szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
 • słupy energetyczne, linie przesyłowe wodociągowe, gazociągowe
 • spóźniony lub odwołany lot

Likwidacja szkód

W ramach wyżej wskazanych roszczeń adwokat oferuje pomoc prawną osobom poszkodowanym w ustaleniu wysokości zadośćuczynienia, w negocjacjach z ubezpieczycielem w przypadku zaniżonego świadczenia odszkodowawczego. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych o zapłatę.