Adwokat Rzeszów – Kancelaria Adwokacka

Oferujemy profesjonalne usługi prawne - reprezentowanie w postępowaniu, porady prawne

Pomoc prawna

Zakres usług

Nasza kancelaria udziela pomocy prawnej. Świadczymy usługi dla biznesu oraz osób fizycznych. Nad powierzonymi nam sprawami pochylamy się z należytą troską. W ramach naszych możliwości staramy się doprowadzić je jak najszybciej do końca. Największym sukcesem naszej kancelarii jest zadowolenie klientów, którzy wracają do nas z wszystkimi prawnymi problemami. Naszym mottem jest norma konstytucyjna mówiąca o tym, że prawo powinno być równe dla każdego, bez względu na występujące różnice i podziały.

Zajmujemy się analizą stanów faktycznych i prawnych, dokonujemy oceny skutków podejmowanych działań, formułujemy wnioski i roszczenia. Świadczymy profesjonalne usługi prawne dla biznesu. Występujemy jako obrońca w sprawach karnych. Doradzamy osobom poszkodowanym wskutek wypadków drogowych.

Pisma procesowe

Nasi adwokaci sporządzają profesjonalne pisma procesowe. Na Twoje zlecenie przygotujemy każde pismo sądowe, w tym pozew, wniosek, środek zaskarżenia typu apelacja, zażalenie, kasacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie. Rzetelnie sporządzone pismo sądowe, urzędowe zredagowane przez prawnika uwzględnia wszystkie wymagania formalne, co ma bezpośredni wpływ na ekonomię procesową.

Zastępstwo procesowe

Reprezentujemy strony w postępowaniach sądowych, administracyjnych. Zapewniamy zastępstwo przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej, instytucjami. Bierzemy czynny udział w negocjacjach i mediacjach, uczestniczymy w postępowaniach polubownych, prowadzimy spory przed sądem arbitrażowym.

Opinie prawne

Sporządzamy pisemne opinie z zakresu prawa prywatnego oraz publicznego. Opiniujemy gotowe akty, w tym umowy, uchwały, akty założycielskie, statuty, regulaminy. Na zlecenie zostanie sporządzona pisemna ekspertyza prawna na wybrany temat. Nasze opinie uwzględniają aktualne przepisy, zawierają bieżące orzecznictwo sądowe oraz wskazania doktryny prawniczej.

Przewiń na górę