rozwód Rzeszów - pozew separacja kościelnySPRAWY ROZWODOWE

Rozwód instytucja prawa rodzinnego określona w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Oferujemy fachową pomoc prawną w sprawach rozwodowych.

Pozew o rozwód

Doświadczony adwokat doradzi jak napisać pozew rozwodowy i gdzie go złożyć. Wyjaśnimy jak wygląda sprawa rozwodowa, procedura rozwodowa, ile kosztuje przeprowadzenie rozwodu, od czego zacząć postępowanie, jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu. Sporządzimy odpowiedź na pozew o rozwód. Doradzimy kiedy możesz liczyć na zwolnienie od kosztów sądowych, co należy zrobić, aby uzyskać pomoc adwokata z urzędu.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Strony postępowania mogą domagać się orzeczenie rozwodu z ustaleniem winy. Niezależnie od żądania pozwu sąd może uznać, że wyłącznie winnym rozkładu pożycia jedna, bądź druga strona. Sąd może również ustalić, iż winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą obie strony postępowania.

Rozwód bez orzekania winy

Na zgodne żądanie obu stron sąd może zaniechać orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego stron.

Separacja

Prowadzimy sprawy o ustanowienie i zniesienie separacji. Wyjaśnimy kiedy można żądać rozwodu, a kiedy separacji, jaka jest różnica między separacją, a rozwodem. Powiemy jakie są koszty prowadzenia sprawy o ustanowienie separacji i co powoduje separacja faktyczna – nieformalna.

Rozwód kościelny

Kodeks Prawa Kanonicznego określa zasady postępowania w sprawie unieważnienia ślubu kościelnego. Prawo kanoniczne definiuje przyczyny unieważnienia małżeństwa konkordatowego. Poinformujemy o wymogach formalnych uzyskania rozwodu kościelnego, przebiegu postępowania rozwodowego. Wyjaśnimy czy w sprawie występuje adwokat kościelny i co należy zrobić, aby uzyskać jego pomoc.

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe – wniosek o zabezpieczenie powództwa. Prowadzimy mediacje rozwodowe, reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym.

Dowiesz się jakich roszczeń możesz dochodzić w sprawie rozwodowej, jakie są skutki prawomocnego wyroku rozwodowego wobec zobowiązań finansowych – kredytów, pożyczek. Pouczymy co dzieje się z majątkiem wspólnym stron, o skutkach prawnych rozwodu wobec nazwiska, małoletnich dzieci. Wyjaśnimy czy alkoholizm, zdrada, przemoc domowa jest wystarczającą przesłanką orzeczenia winy.