rozwód Rzeszów - pozew separacja kościelnyROZWÓD

Rozwód cywilny jest instytucją prawa rodzinnego. Przesłanki rozwodu określa kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kancelaria adwokacka oferuje fachową pomoc prawną w sprawach rozwodowych.

Pozew o rozwód

Doświadczony adwokat doradzi jak napisać pozew rozwodowy, gdzie i jak go złożyć, wyjaśni jak wygląda sprawa rozwodowa, jaka jest procedura rozwodowa, ile kosztuje przeprowadzenie rozwodu, od czego zacząć postępowanie, jakie potrzebne są dokumenty do rozwodu. Twój prawnik sporządzi odpowiedź na pozew o rozwód. Doradzimy kiedy możesz liczyć na zwolnienie od kosztów sądowych, jakie należy złożyć dokumenty, aby uzyskać pomoc adwokata z urzędu.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Strony postępowania mogą domagać się orzeczenie rozwodu z ustaleniem winy rozkładu pożycia małżeńskiego. Niezależnie od żądania pozwu sąd może uznać, że wyłącznie winnym rozkładu pożycia jedna, bądź druga strona. Sąd może również ustalić, iż winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą obie strony postępowania.

Rozwód bez orzekania winy

Na zgodne żądanie obu stron sąd może zaniechać orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego stron.

Separacja

Kancelaria prowadzi sprawy o ustanowienie i zniesienie separacji. Wyjaśnimy kiedy można żądać rozwodu, a kiedy separacji oraz jaka jest różnica między separacją, a rozwodem. Powiemy jaki jest koszt prowadzenia sprawy o ustanowienie separacji oraz jakie skutki prawne wywołuje separacja faktyczna – nieformalna.

Rozwód kościelny

Kodeks Prawa Kanonicznego określa zasady postępowania w sprawie unieważnienia ślubu kościelnego. Prawo kanoniczne definiuje przyczyny unieważnienia małżeństwa konkordatowego. W naszej kancelarii dowiesz się jakie są wymogi formalne uzyskania rozwodu kościelnego oraz jak przebiega procedura w tym zakresie. Poinformujemy Cię czy w sprawie występuje adwokat kościelny i co należy zrobić, aby uzyskać jego pomoc.

W zależności od potrzeb klienta kancelaria adwokacka udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe – wniosek o zabezpieczenie powództwa. Pomoc prawna kancelarii obejmuje reprezentację klientów w mediacjach rozwodowych oraz postępowaniu sądowym.

W naszej kancelarii dowiesz się jakich roszczeń możesz dochodzić w sprawie rozwodowej oraz jakie są skutki prawomocnego wyroku rozwodowego wobec zobowiązań finansowych – kredytów, pożyczek. Pouczymy Cię co dzieje się z majątkiem wspólnym stron i jakie skutki prawne wywołuje rozwód wobec nazwiska oraz małoletnich dzieci. Wyjaśnimy kiedy można żądać ustalenia winy rozkładu pożycia małżeńskiego i jakie są w tym zakresie podstawy. Dowiesz się czy alkoholizm, zdrada, przemoc domowa jest wystarczającą przesłanką orzeczenia o winie rozkładu pożycia małżeńskiego.