rozwód Rzeszów z winy bez winyROZWÓD

Rozwód jest instytucją prawa rodzinnego. Przesłanki rozwodu określone są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Sprawa o rozwód wyzwala silne emocje oraz powoduje konflikty stron postępowania. Kancelaria adwokacka oferuje fachową pomoc prawną w ich rozwiązywaniu. Doradztwo prawne obejmuje analizę sytuacji problemowej oraz dobór optymalnego jej rozwiązania poprzez zastosowanie właściwych środków prawnych. W naszej kancelarii dowiesz się jakich roszczeń możesz dochodzić w sprawie rozwodowej oraz jakie są skutki prawomocnego wyroku rozwodowego wobec zobowiązań finansowych – kredytów, pożyczek. Pouczymy Cię co dzieje się z majątkiem wspólnym stron i jakie skutki prawne wywołuje rozwód wobec nazwiska. Wyjaśnimy kiedy można żądać ustalenia winy rozkładu pożycia małżeńskiego i jakie są w tym zakresie podstawy. Dowiesz się czy alkoholizm, zdrada, przemoc domowa jest wystarczającą przesłanką orzeczenia winy rozkładu pożycia małżeńskiego. Poinformujemy Cię jakie są zada jak przebiega procedura w przypadku rozwodu kościelnego.

Rozwód z winy

Strony postępowania mogą domagać się orzeczenie rozwodu z ustaleniem winy rozkładu pożycia małżeńskiego. Niezależnie od żądania pozwu sąd może uznać, że wyłącznie winnym rozkładu pożycia jedna, bądź druga strona. Sąd może również ustalić, iż winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą obie strony postępowania.

Rozwód bez orzekania o winie

Na zgodne żądanie obu stron sąd może zaniechać orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego stron.

Rozwód kościelny

Prawo kanonicze określa zasady postępowania w sprawie unieważnienia małżeństwa konkordatowego. W naszej kancelarii dowiesz się jakie są wymogi formalne oraz przyczyny uzyskania rozwodu kościelnego.

Alimenty

Alimenty na dziecko

Kolejnym elementem obligatoryjnym, o którym orzeka sąd w sprawie rozwodowej są alimenty. Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią wskażą Ci jakie przesłanki mające bezpośredni wpływ na wysokość alimentów i jakie dowody należy przedstawić w tym zakresie.

Alimenty na współmałżonka

W sprawie o rozwód małżonkowie mogą żądać od siebie alimentów.

Władza rodzicielska

Sąd w sprawie o rozwodowej orzeka obligatoryjnie o władzy rodzicielskiej stron nad małoletnimi dziećmi. W kancelarii uzyskasz informacje dotyczące roszczeń w zakresie władzy rodzicielskiej, kiedy można żądać ograniczenia oraz pozbawienia władzy rodzicielskiej, co należy zrobić, aby władza przysługiwała stronom w pełnym zakresie.

Kontakty z dzieckiem

Na żądanie stron sąd w sprawie rozwodowej orzeka o uregulowaniu kontaktów rodziców z małoletnim dzieckiem po rozwodzie.

Podział majątku wspólnego

Twój prawnik wyjaśni Ci czy możesz dokonać podziału majątku wspólnego przy rozwodzie oraz jak przeprowadzić podział majątku po rozwodzie. Doradzimy kiedy sąd może orzec o sposobie korzystania z wspólnie zajmowanego mieszkania.

Pozew o rozwód

Nasi prawnicy w ramach realizowanej obsługi prawnej udzielą Ci poinformują Cię jak napisać pozew o rozwód, gdzie i jak złożyć pozew rozwodowy, jak wygląda sprawa rozwodowa, jaka jest procedura rozwodowa, ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie, od czego zacząć postępowanie, jakie potrzebne są dokumenty do rozwodu. Doradzimy kiedy możesz liczyć na zwolnienie od kosztów sądowych, jakie należy złożyć dokumenty, aby uzyskać pomoc adwokata z urzędu. Wyjaśnimy jaka jest różnica między separacją, a rozwodem i kiedy można żądać rozwodu, a kiedy separacji.

W zależności od potrzeb klienta kancelaria adwokacka udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe – pozew, wniosek o zabezpieczenie powództwa, odpowiedź na pozew o rozwód. Pomoc prawna kancelarii obejmuje reprezentację klientów w postępowaniu mediacyjnym oraz sądowym.