prawo ubezpieczeń społecznych rzeszów - renta rodzinna zasiłek macierzyńskiPRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Prawo ubezpieczeń społecznych jest system ustawowych gwarancji i świadczeń na wypadek określonego zdarzenia – śmierci, choroby, starości. Prawo ubezpieczeń społecznych obejmuje ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W sporach reprezentujemy zarówno ubezpieczonych, jak i ubezpieczających.

Emerytura i renta

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu rent i emerytur oraz innych świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ubezpieczenie chorobowe

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obejmują:

 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek wyrównawczy
 • zasiłek macierzyński
 • zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek wychowawczy

Prawnicy kancelarii poinformują Cię o obowiązującym stanie prawnym oraz pomogą sporządzić stosowny wniosek o należne świadczenie.

Ubezpieczenie wypadkowe

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują:

 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek wyrównawczy
 • jednorazowe odszkodowanie
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa
 • renta rodzinna
 • dodatek pielęgnacyjny
 • dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

Jednorazowe odszkodowanie

Osoba, który uległa wypadkowi przy pracy lub zapadła na chorobę zawodową, ma prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS, jeśli doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Adwokaci kancelarii przygotują dla Ciebie sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS oraz odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej ZUS. Będziemy reprezentować Twoje interesy, aby to odszkodowanie było w prawidłowej wysokości.

Porady prawne

W kancelarii uzyskasz poradę prawną w zakresie zasadności obniżenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy wyliczenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Podpowiemy jak wykazywać w sporze z ZUS -em lub KRUS-em posiadane uprawnienia pracownicze. Prawnicy kancelarii pomogą Ci ustalić, czy nabyłaś/nabyłeś prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz co powinieneś zrobić, aby stosowne świadczenie uzyskać. Adwokat lub radca prawny wyjaśni Ci czy ze względu na wykonywaną pracę w warunkach szkodliwych kwalifikujesz się na wcześniejszą emeryturę.

Odwołanie od decyzji

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią w ramach świadczonej obsługi prawnej zajmują się sporządzaniem pism procesowych. Dla naszych klientów przygotujemy odwołanie od decyzji organów rentowych oraz emerytalnych, w tym odwołań od decyzji ZUS i KRUS. Prowadzimy postępowania z zakresu odwołań od decyzji lekarzy – orzeczników.

Reprezentacja stron

Kancelaria Adwokacka reprezentuje klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Na Twoje zlecenie sporządzimy stosowne pismo procesowe – odwołanie, skargę, apelację.