prawo rolne rzeszów dopłaty bezpośrednie podatek rolnySPRAWY ROLNE

Prawo rolne – zespół przepisów prawnych regulujących zasady produkcji rolnej i zasady prawne dotyczące rolniczego wykorzystania ziemi. Prowadzimy sprawy rolne rolników indywidualnych, producentów rolnych, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego – spółdzielnie rolnicze.

Adwokaci kancelarii zapewniają:

 • bieżąca obsługa prawna rolników indywidualnych, producentów rolnych, spółdzielni rolniczych
 • reprezentacja rolników indywidualnych, grupy producentów rolnych, spółdzielni rolniczych przed Agencją Nieruchomości Rolnych (ANR), Agencją Rynku Rolnego (ARR), Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
 • tworzenie podmiotów sektora rolnego – spółdzielnia rolnicza, grupy producentów rolnych
 • dochodzenie odszkodowań za szkody w uprawach, płodach rolnych
 • opiniowanie, sporządzanie umów – umowa kontraktacji, dostawy
 • dotacje z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • dotacje z budżetu państwa – dopłaty bezpośrednie
 • doradztwo w sprawach rolniczych ubezpieczeń społecznych (KRUS)
 • sprzedaż gruntów rolnych
 • przekształcanie gruntów rolnych
 • pomoc w uzyskaniu – znaki jakości i certyfikaty
 • podatek rolny

Grupy producentów rolnych

Świadczy kompleksową pomoc prawną dotyczącą grupy producentów rolnych. Nasze usługi prawne obejmują:

 • utworzenie grupy producentów rolnych – przygotowanie umowy spółdzielni, umowy spółki z o.o., rolniczego zrzeszenia branżowego, stowarzyszenia, statutów, regulaminów wewnętrznych
 • rejestracja grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • rejestracji grupy w rejestrze Marszałka Województwa
 • opracowanie aktu założycielskiego grupy
 • rejestracja grup i ich związków – wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy
 • sprawozdanie dotyczące obrotu produktem lub grupą produktów
 • reprezentowanie grupy w postępowaniach przed Marszałkiem Województwa, ARiMR, sądami i organami państwowymi
 • wniosek o płatność do ARiMR

Potrafimy skutecznie reprezentować klientów. Zaufaj specjalistom – rolnictwo i aspekty prawne.