prawo rodzinne rzeszów - podział majątku współnegoPRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne jest gałęzią prawa cywilnego regulującą stosunki prawne w rodzinie. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Rozwód

Adwokaci i radcowie prawni współpracujący z kancelarią reprezentują klientów w sprawach o rozwód i separację. Wyjaśnimy Ci kiedy sąd może orzec rozwód i jakie są przesłanki rozwodu.

Podział majątku wspólnego

Prawnicy kancelarii prowadzą sprawy o podział majątku wspólnego oraz ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami. W ramach świadczonej obsługi prawnej sporządzamy umowy o podział majątku wspólnego oraz o podział majątku dorobkowego.

Alimenty

Dochodzimy roszczeń o alimenty – sprawy o zasądzenie, podwyższenie oraz obniżenie wysokości, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Prowadzimy sprawy w zakresie egzekucji krajowej i międzynarodowej zasądzonych alimentów. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzimy postępowania karne w zakresie uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.

Władza rodzicielska

Kancelaria Adwokacka reprezentuje strony w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej. Prowadzimy sprawy o zawieszenie, pozbawienie oraz o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Uregulowanie kontaktów

Adwokaci i radcowie prawni współpracujący z kancelarią prowadzą sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczące uregulowania kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi.

Prawnicy kancelarii pomogą w sprawie unieważnienia małżeństwa, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa czy macierzyństwa. Poprowadzimy postępowanie w sprawie adopcji dziecka, wydanie orzeczenia zastępczego, wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym o ubezwłasnowolnienie pełne lub częściowe.