prawo pracy Rzeszów wypowiedzenie umowy świadectwo urlopPRAWO PRACY

Prawo pracy jest zespołem norm prawnych określających stosunek pracy, relacje między pracownikiem oraz pracodawcą. Ustawa kodeks pracy określa prawa pracownika oraz obowiązki pracodawcy. Kancelaria prawa pracy reprezentuje klientów w sprawach pracowniczych. W sporach reprezentujemy, zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Wypowiedzenie umowy

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy pracownicze o:

  • wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
  • wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
  • wypowiedzenie umowy na okres próby

Reprezentujemy strony w sprawie zwolnień dyscyplinarnych – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Prowadzimy postępowania sądowe o przywrócenie do pracy oraz uznanie złożonego wypowiedzenia za bezskuteczne. Reprezentujemy strony w postępowaniach o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.

Urlop

Jeżeli masz wątpliwości czy i w jakiej wysokości przysługuje Ci urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy oraz jakie z tego tytułu przysługują świadczenia możesz liczyć na fachową poradę prawą. Doświadczony adwokat wyjaśni kiedy przysługuje urlop okolicznościowy, urlop ojcowski oraz urlop na żądanie.

Umowa o pracę

Adwokaci kancelarii zajmują się sporządzaniem oraz opiniowaniem umów o pracę, kontraktów menadżerskich. Przygotujemy dla Ciebie umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy o pracę, jak i po jej zakończeniu. Opracujemy klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Świadectwo pracy

Kancelaria Adwokacka reprezentuje strony w sprawach sądowych o sprostowanie świadectwa pracy.

Czas pracy

Prowadzimy sprawy związane z ewidencją czasu pracy. Wyjaśnimy Ci jakie są normy i ogólny wymiar czasu pracy, co systemy i rozkłady czasu pracy, jak stosować system zadaniowego czasu pracy. Reprezentujemy strony w sporach sądowych o wynagrodzenie za nadgodziny oraz za prace w porze nocnej.

Wynagrodzenie

Prawnicy kancelarii udzielą Ci pomocy w zakresie roszczeń o należne wynagrodzenie za pracę. Powiemy jak wyliczyć kwotę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz czy i w jakiej wysokości należy się odprawa za pracę.

Wypadek przy pracy

Reprezentujemy poszkodowanych pracowników o odszkodowania za wypadek przy pracy,  wypadek w drodze do pracy oraz z pracy. Prowadzimy sprawy pracownicze o odszkodowanie z tytułu chorób zawodowych oraz o jednorazowe odszkodowanie. Poinformujemy Cię jakie masz prawa jako poszkodowany, jakie mogą być przyczyny wypadku, jak zgromadzić dokumentację powypadkową, wyjaśnimy czy karta wypadku, protokół powypadkowy został wypełniony prawidłowo, pomożemy przygotować zgłoszenie wypadku.

Ustalenie stosunku pracy

Prawnicy kancelarii prawa pracy przygotują pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy w przypadku stosowania umów cywilnoprawnych.

Naruszenie praw pracowniczych

W przypadku niewywiązania się przez pracodawcę z obowiązków ustawowych kancelaria adwokacka reprezentuje pracowników w sprawach roszczeń o naruszenie praw pracowniczych. Prowadzimy sprawy o mobbing oraz o naruszenie zakazu konkurencji.

Sporządzamy akty wewnątrzzakładowe – regulamin pracy, regulamin wynagradzania oraz regulamin BHP. Pomoc prawna kancelarii prawa pracy obejmuje swoim zakresem również postępowanie z udziałem związków zawodowych. Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy w kwestiach dotyczących zwolnień grupowych.