prawo pracy Rzeszów odszkodowanie wypadek w pracyPRAWO PRACY

Prawo pracy jest zespołem norm prawnych określających stosunek pracy, relacje między pracownikiem oraz pracodawcą. Kancelaria prawa pracy reprezentuje klientów w sprawach pracowniczych. W sporach reprezentujemy, zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Wypadek przy pracy

Adwokaci oraz radcowie prawni dochodzą roszczeń o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, zarówno za wypowiedzeniem, jaki bez wypowiedzenia. Reprezentujemy poszkodowanych pracowników o odszkodowania za wypadek przy pracy,  wypadek w drodze do pracy oraz z pracy. Prowadzimy sprawy pracownicze o odszkodowanie z tytułu chorób zawodowych oraz o jednorazowe odszkodowanie. Poinformujemy Cię jakie masz prawa jako poszkodowany, jakie mogą być przyczyny wypadku, jak zgromadzić dokumentację powypadkową, wyjaśnimy czy karta wypadku, protokół powypadkowy został wypełniony prawidłowo, pomożemy przygotować zgłoszenie wypadku.

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Prawnicy kancelarii prawa pracy prowadzą sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy. Prowadzimy postępowania o przywrócenie do pracy oraz uznanie złożonego wypowiedzenia za bezskuteczne.

Kary porządkowe, świadectwa pracy

Kancelaria Adwokacka reprezentuje strony w sprawach o uchylenie kar porządkowych oraz sprostowanie świadectwa pracy.

Umowy

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią w ramach obsługi prawnej zajmują się opracowywaniem oraz opiniowaniem umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów zlecenia oraz umów o dzieło. Prowadzimy sprawy wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz umowy na okres próby. Reprezentujemy strony w sprawie zwolnień dyscyplinarnych.

Naruszenie praw pracowniczych

W przypadku niewywiązania się przez pracodawcę z obowiązków ustawowych kancelaria adwokacka reprezentuje pracowników w sprawach roszczeń o naruszenie praw pracowniczych. Prowadzimy sprawy o mobbing oraz o naruszenie zakazu konkurencji.

Wynagrodzenie za pracę

Prawnicy kancelarii udzielą Ci pomocy w zakresie roszczeń o należne wynagrodzenie za pracę. Powiemy jak wyliczyć kwotę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz czy i w jakiej wysokości należy się odprawa za pracę.

Urlop

Jeżeli masz wątpliwości czy i w jakiej wysokości przysługuje Ci urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy oraz jakie z tego tytułu przysługują świadczenia możesz liczyć na fachową poradę prawą. Wyjaśnimy Ci czy i w jakiej wysokości możesz liczyć na zasiłek macierzyński, zasiłek wychowawczy lub inne świadczenia.

Pomożemy przygotować projekt regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu BHP. Pomoc prawna kancelarii prawa pracy obejmuje swoim zakresem również postępowanie z udziałem związków zawodowych. Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy w kwestiach związanych ze zwolnieniami grupowymi.