prawo pracy Rzeszów odszkodowanie wypadek w pracyPRAWO PRACY

Prawo pracy jest zespołem norm prawnych określających stosunek pracy, relacje między pracownikiem oraz pracodawcą. Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa pracy. W sporach reprezentujemy, zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Odszkodowania

Adwokaci oraz radcowie prawni dochodzą roszczeń o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, zarówno za wypowiedzeniem, jaki bez wypowiedzenia. Dochodzimy odszkodowań dla poszkodowanych pracowników z tytułu wypadków przy pracy, w drodze do pracy oraz z pracy.

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Prawnicy kancelarii prowadzą sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy. Prowadzimy postępowania o przywrócenie do pracy oraz uznanie złożonego wypowiedzenia za bezskuteczne.

Kary porządkowe, świadectwa pracy

Kancelaria Adwokacka reprezentuje strony w sprawach o uchylenie kar porządkowych oraz sprostowanie świadectw pracy.

Umowy

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią w ramach obsługi prawnej zajmują się opracowywaniem oraz opiniowaniem umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich.

Naruszenie praw pracowniczych

W przypadku niewywiązania się przez pracodawcę z obowiązków ustawowych kancelaria adwokacka reprezentuje pracowników w sprawach roszczeń o naruszenie praw pracowniczych. Prowadzimy sprawy o mobbing oraz o naruszenie zakazu konkurencji.

Prawnicy kancelarii udzielą Ci pomocy w zakresie roszczeń o należne wynagrodzenie za pracę. Powiemy jak wyliczyć kwoty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz czy i w jakiej wysokości należy się odprawa za pracę. Pomożemy przygotować projekt regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu BHP. Nasze doradztwo prawne obejmuje swoim zakresem również postępowanie z udziałem związków zawodowych. Udzielamy konsultacji prawnych w kwestiach związanych ze zwolnieniami grupowymi.