prawo karne rzeszów - skazany podejrzani recydywa przestępstwoPRAWO KARNE

Prawo karne zawiera przepisy prawne, które określają zasady odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony, przestępstwa – zbrodnie i występki oraz wykroczenia. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy karne.

Obrońca

Skuteczny adwokat będzie reprezentował Twoje interesy w sprawie:

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przed Policję oraz Prokuraturę
 • obrona oskarżonego przed sądem w procesie karnym
 • obrona obwinionego w sprawie o wykroczenie
 • obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania ( ENA )
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym
 • list żelazny
 • kara łączna
 • ułaskawienie
 • zatarcie skazania
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz bezprawne pozbawienie wolności

Prawnicy kancelarii reprezentują:

 • podejrzanych oraz oskarżonych w sprawach karnych ( k.k. )
 • podejrzanych oraz oskarżonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy – kodeks karny skarbowy – przestępstwa gospodarcze (k.k.s.)
 • obwinionych w sprawach o wykroczenia (k.w.)
 • nieletnich w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Tymczasowe aresztowanie

Kodeks postępowania karnego ( kpk ) określa zasady stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych. Kancelaria adwokacka podejmuje działania w celu uchylenia lub zmiany zastosowanych środków zapobiegawczych:

 • areszt tymczasowy
 • dozór
 • zakaz opuszczania kraju

Zatrzymanie

Adwokaci kancelarii sporządzają środki odwoławcze – zażalenie – w sprawie bezprawnych zatrzymań.

Pokrzywdzony

Kancelaria adwokacka reprezentuje pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych w toczących się postępowaniach karnych. Prowadzimy sprawy o zniesławienie, pomówienie, groźby karalne. Profesjonalny adwokat od spraw karnych sporządzi:

 • prywatny akt oskarżenia
 • subsydiarny akt oskarżenia
 • pozew adhezyjny

Skazany

Nasi prawnicy prowadzą sprawy na podstawie ustawy Kodeks karny wykonawczy ( kkw ). Doświadczony prawnik pomoże w sprawie o:

 • odroczenie wykonania kary
 • zawieszenie wykonania kary
 • przerwa w karze
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • zamiana kary grzywny na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania

Przedawnienie w prawie karnym skutkuje brakiem odpowiedzialności sprawcy za popełniony czyn zabroniony – przestępstwo, przestępstwo karno skarbowe, wykroczenie. Kancelaria prowadzi sprawy o zatarcie skazania. Zatarcie skazanie jest podstawą usunięcia wpisu o karalności z Krajowego Rejestru Karnego.

Pismo procesowe

Dobry adwokat sporządzi każde pismo procesowe w sprawie karnej, w tym:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • odpowiedź na akt oskarżenia
 • wniosek dowodowy
 • apelacja
 • zażalenie

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat prawa karnego skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Adwokaci posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych udzielą Ci wyczerpującej porady prawnej, zaskarżą każde orzeczenie karne. Twój adwokat będzie reprezentował Twoje interesy w trakcie negocjacji z prokuraturą – uzgodnienie warunków dobrowolnego poddania się karze. Udzieli Ci porady prawnej gdzie i jak uzyskać informacje o osobie – zapytanie o niekaralności, jakie są skutki powrotu do przestępstwa – recydywa. Nasze usługi prawne obejmują m.in. :

 • przestępstwa przeciwko mieniu ( kradzież, oszustwo, rozbój, paserstwo )
 • przestępstwa narkotykowe
 • prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości
 • wypadki komunikacyjne
 • cyberprzestępczość
 • naruszenie nietykalności cielesnej ( pobicie )