Prawo gospodarcze Rzeszów - sp z oo spółka komandytowa cywilna akcyjnaPRAWO GOSPODARCZE

Prawo gospodarcze jest dziedziną prawa określającą zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze dzieli się na publiczne i prywatne. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy gospodarcze.

Zakładanie działalności gospodarczej

Prawnicy kancelarii zapewniają kompleksową pomoc prawną w zakresie zakładania działalności gospodarczej. Pomożemy Ci dokonać wyboru formy działalności gospodarczej dopasowaną do zakresu podejmowanego przedsięwzięcia – spółka cywilna, spółka osobowa, spółka kapitałowa, czy jednoosobowa działalność gospodarcza. Pomożemy Ci wybrać formę opodatkowania dla Twojej firmy.  Specjalizacją kancelarii jest bieżąca obsługa prawna firm, spółek oraz instytucji.

Zakładanie spółek prawa handlowego

Kancelaria adwokacka zajmuje się zakładaniem spółek prawa handlowego. Kodeks spółek handlowych określa zasady zakładania spółek osobowych oraz spółek kapitałowych. Wyjaśnimy Ci jak funkcjonują w obrocie gospodarczym spółki prawa handlowego:

  • spółka jawna
  • spółka komandytowa
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółka akcyjna
  • spółka partnerska

Udzielimy informacji co robi komplementariusz oraz komandytariusz w spółce komandytowej, jakie są zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki, powiemy czy dobrym rozwiązaniem dla Ciebie będzie spółka jednoosobowa, jak powinna wyglądać firma spółki – nazwa spółki, jak prowadzić księgę udziałów, czym zajmuje się w spółce prokurent. Wyjaśnimy Ci jakie są zalety i wady oraz jak funkcjonuje spółka cywilna.

Upadłość spółki

Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń przez wierzycieli od niewypłacalnych dłużników. Wyjaśnimy jakie są zasady prawa gospodarczego w tym zakresie, powiemy kiedy i kto może zgłosić wniosek o upadłość spółki, jakie są zasady prowadzenia spółki w upadłości.

Likwidacja spółki

Prawo gospodarcze określa zasady likwidacji spółek kapitałowych oraz spółek osobowych. Chcesz przeprowadzić likwidację sp z oo lub spółki cywilne? Prawnicy kancelarii pomogą Ci przeprowadzić likwidację firmy zgodnie z obowiązującą procedurą prawną, aby w końcowym efekcie wykreślić spółkę z rejestru.

Przekształcenie spółki

Twój adwokat pomoże Ci dokonać zmiany formy prawnej prowadzonej spółki. Zajmujemy się przekształcaniem wszystkich spółek prawa handlowego, w tym spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółki cywilne.

Umowy gospodarcze

Prawnicy kancelarii w ramach świadczonej obsługi prawnej zajmują się sporządzaniem oraz opiniowaniem umów gospodarczych. Kancelaria adwokacka zajmuje się wykładnią oraz analizą zgodności umów handlowych z prawem obowiązującym. Dokonujemy oceny zawieranych umów w zakresie ewentualnego ryzyka gospodarczego. Doradzimy Ci w jaki sposób można zabezpieczyć wykonanie zawieranych umów. Sporządzamy umowy zastawu, deklaracje wekslowe, umowy przelewu na zabezpieczenie.

Windykacja długów

Bardzo istotną kwestią dla funkcjonowania firmy jest zachowanie płynności finansowej. Nasza kancelaria na rzecz wierzycieli prowadzi postępowania windykacyjne. Pomagamy odzyskać zasądzone należności pieniężne. Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią prowadzą sprawy wierzycieli na podstawie powództwa o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną – skarga pauliańska.

Prawo spółdzielcze

Jeżeli chcesz założyć spółdzielnię i nie wiesz jak to zrobić skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Udzielimy Ci wyczerpującej pomocy prawnej oraz pomożemy zgromadzić niezbędne dokumenty w tym zakresie. Nasza kancelaria zajmuje się również bieżącą obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowych – prowadzenie walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych. Posiadamy doświadczenie w ochronie praw lokatorów. Jeżeli zostałeś wykluczony lub wykreślony z grona członków spółdzielni, to możesz wnieść odwołanie. Nasi prawnicy pomogą Ci skutecznie się odwołać on niekorzystnych decyzji spółdzielni.

Upadłość konsumencka

Nasi prawnicy prowadzą sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej. Wyjaśnimy Ci kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta oraz jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta. Powiemy Ci jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości, do którego sądu go zgłosić, jakie dokumenty należy zgromadzić.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat prawa gospodarczego skontaktuj się z naszą kancelarią. Udzielimy Ci stosownej porady prawnej w tym zakresie.  Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią reprezentują strony w postępowaniach gospodarczych – przed sądem, organami skarbowymi, urzędem zamówień publicznych.