prawo gospodarcze rzeszów - obsługa prawna firm spółek windykacja należności upadłość konsumencka PRAWO GOSPODARCZE

Prawo gospodarcze jest dziedziną prawa określającą zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze dzieli się na publiczne i prywatne. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego.

Zakładanie działalności gospodarczej

Prawnicy kancelarii zapewniają kompleksową pomoc prawną w zakresie zakładania działalności gospodarczej. Pomożemy Ci dokonać wyboru odpowiedniej formy działalności gospodarczej dopasowanej do zakresu podejmowanego przedsięwzięcia – działalność jednoosobowa, spółka prawa handlowego. Pomożemy Ci wybrać odpowiednią formę opodatkowania dla Twojej firmy.  Specjalizacją kancelarii jest bieżąca obsługa prawna firm, spółek oraz instytucji. Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią reprezentują strony w postępowaniach gospodarczych – przed sądem, organami skarbowymi, urzędem zamówień publicznych.

Umowy

Prawnicy kancelarii w ramach świadczonej obsługi prawnej zajmują się sporządzaniem oraz opiniowaniem umów handlowych. Kancelaria adwokacka zajmuje się wykładnią oraz analizą zgodności umów z prawem obowiązującym. Dokonujemy oceny zawieranych umów w zakresie ewentualnego ryzyka gospodarczego. Doradzimy Ci w jaki sposób można zabezpieczyć wykonanie zawieranych umów. Sporządzamy umowy zastawu, deklaracje wekslowe, umowy przelewu na zabezpieczenie.

Windykacja należności

Bardzo istotną kwestią dla funkcjonowania firmy jest zachowanie płynności finansowej. Nasza kancelaria na rzecz wierzycieli prowadzi postępowania windykacyjne. Pomagamy odzyskać zasądzone należności pieniężne. Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią prowadzą sprawy wierzycieli na podstawie powództwa o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną – skarga pauliańska.

Prawo spółdzielcze

Jeżeli chcesz założyć spółdzielnię i nie wiesz jak to zrobić skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Udzielimy Ci wyczerpującej pomocy prawnej oraz pomożemy zgromadzić niezbędne dokumenty w tym zakresie. Nasza kancelaria zajmuje się również bieżącą obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowych – prowadzenie walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych. Posiadamy doświadczenie w ochronie praw lokatorów. Jeżeli zostałeś wykluczony lub wykreślony z grona członków spółdzielni, to możesz wnieść odwołanie. Nasi prawnicy pomogą Ci skutecznie się odwołać on niekorzystnych decyzji spółdzielni.

Upadłość konsumencka

Nasi prawnicy prowadzą sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej. Wyjaśnimy Ci kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta oraz jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta. Powiemy Ci jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości, do którego sądu go zgłosić, jakie dokumenty należy zgromadzić.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat prawa gospodarczego skontaktuj się z naszą kancelarią. Udzielimy Ci stosownej porady prawnej w tym zakresie.