Prawo gospodarcze Rzeszów - sp z o.o. spółka komandytowa cywilna akcyjnaSPRAWY GOSPODARCZE

Prawo gospodarcze jest dziedziną prawa określającą zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze dzieli się na publiczne i prywatne.

Zakładanie działalności gospodarczej

Prawnicy kancelarii zapewniają kompleksową pomoc prawną w zakresie zakładania działalności gospodarczej. Pomożemy dokonać wyboru formy działalności gospodarczej – spółka cywilna, spółka osobowa, spółka kapitałowa, czy jednoosobowa działalność gospodarcza. Służymy pomocą przy wyborze formy opodatkowania dla firmy.  Specjalizacją kancelarii jest bieżąca obsługa prawna firm, spółek, instytucji.

Zakładanie spółek prawa handlowego

Kancelaria adwokacka zajmuje się zakładaniem spółek prawa handlowego. Kodeks spółek handlowych określa zasady tworzenia spółek osobowych i kapitałowych. Wyjaśnimy jak funkcjonują w obrocie gospodarczym spółki prawa handlowego:

  • spółka jawna
  • spółka komandytowa
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółka akcyjna
  • spółka partnerska

Udzielimy informacji co robi komplementariusz i komandytariusz w spółce komandytowej, jakie są zasady odpowiedzialności wspólników za zobowiązania, powiemy czy dobrym rozwiązaniem będzie spółka jednoosobowa, jak powinna wyglądać nazwa firmy, jak prowadzić księgę udziałów, czym zajmuje się w spółce prokurent. Wyjaśnimy jakie są zalety i wady, jak funkcjonuje obrocie gospodarczym spółka cywilna.

Upadłość spółki

Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń przez wierzycieli od niewypłacalnych dłużników. Wyjaśnimy jakie są zasady prawa gospodarczego w tym zakresie, powiemy kiedy i kto może zgłosić wniosek o upadłość spółki, jakie są zasady prowadzenia spółki w upadłości.

Likwidacja spółki

Prawo gospodarcze określa zasady likwidacji spółek kapitałowych i osobowych. Prawnicy kancelarii pomogą przeprowadzić likwidację firmy zgodnie z obowiązującą procedurą prawną, aby w końcowym efekcie wykreślić spółkę z rejestru.

Przekształcenie spółki

Adwokat pomoże dokonać zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Zajmujemy się przekształcaniem wszystkich spółek prawa handlowego, w tym spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, cywilnej. Przekształcamy i łączymy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne.

Umowy gospodarcze

Prawnicy kancelarii w ramach świadczonej obsługi prawnej zajmują się sporządzaniem i opiniowaniem umów gospodarczych. Dokonamy wykładni prawnej oraz analizy zgodności z prawem obowiązującym umowy handlowej. Oceniamy umowy w zakresie ewentualnego ryzyka gospodarczego. Doradzimy skuteczny sposób zabezpieczenia umowy. Sporządzamy umowy zastawu, deklaracje wekslowe, umowy przelewu na zabezpieczenie.

Windykacja długów

Bardzo istotną kwestią dla funkcjonowania firmy jest zachowanie płynności finansowej. Nasza kancelaria w imieniu wierzycieli prowadzi postępowania windykacyjne. Pomagamy odzyskać zasądzone należności pieniężne. Adwokaci kancelarii prowadzą sprawy na podstawie powództwa o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną – skarga pauliańska.

Prawo spółdzielcze

Jeżeli chcesz założyć spółdzielnię i nie wiesz jak to zrobić skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Udzielimy wyczerpującej pomocy prawnej, pomożemy zgromadzić niezbędne dokumenty w tym zakresie. Nasza kancelaria zajmuje się również bieżącą obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowych – prowadzenie walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów, rad nadzorczych. Posiadamy doświadczenie w ochronie praw lokatorów. Jeżeli zostałeś wykluczony lub wykreślony z grona członków spółdzielni, to możesz wnieść odwołanie. Nasi prawnicy pomogą skutecznie odwołać się on niekorzystnych decyzji spółdzielni.

Upadłość konsumencka

Nasi prawnicy prowadzą sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej. Wyjaśnimy kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta, jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta. Powiemy jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości, do którego sądu go zgłosić, jakie dokumenty należy zgromadzić.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji na na temat prawa gospodarczego udzielimy stosownej porady prawnej.  Prawnicy kancelarii reprezentują strony w postępowaniach gospodarczych – przed sądem gospodarczym, organami skarbowymi, urzędem zamówień publicznych.