POMOC PRAWNApomoc prawna rzeszów - pisanie pozwów w sprawie wniosków sądowych urzędowych

Pomoc prawna oferowana przez kancelarię skierowana jest do firm, instytucji oraz klientów indywidualnych. Nie wiesz jak napisać pozew sądowy, wniosek –  jesteśmy, aby Ci pomóc.

Pisma sądowe

Prawnicy kancelarii zajmują się sporządzaniem pism procesowych. Na zlecenie klienta przygotujemy każde pismo sądowe – pozew w sprawie cywilnej, spadkowej, gospodarczej. Sporządzimy dla Ciebie wniosek o:

 • podział majątku wspólnego
 • zniesienie współwłasności
 • egzekucję
 • klauzulę wykonalności
 • tytuł wykonawczy
 • ogłoszenie upadłości
 • dofinansowanie
 • fundusze unijne

Sporządzamy środki zaskarżenia karnych, cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • apelacja
 • zażalenie
 • kasacja
 • skarga kasacyjna
 • wniosek o wznowienie postępowania
 • odwołanie

Zastępstwo procesowe

Prawnicy kancelarii reprezentują strony w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych. Kancelaria prawna reprezentuje klientów w toczących się postępowaniach przed wszystkimi organami państwowymi – sądem rejonowy, okręgowym, apelacyjnym, organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zastępstwo procesowe obejmuje udział w postępowaniach mediacyjnych oraz w postępowaniach polubownych. Twój adwokat poprowadzi dla Ciebie każdą sprawę, czy to będzie sprawa karna, czy sprawa pracownicza lub jakakolwiek inna.

Doradztwo prawne

W ramach pomocy prawnej dobry adwokat udzieli porady prawnej. Prawnicy z dużym doświadczeniem praktycznym udzielą Ci fachowej konsultacji prawnej w wybranym zakresie. Doradztwo prawne obejmuje wszystkie dziedziny prawa.

Opinie prawne

Kancelaria adwokacka na zlecenie klientów sporządza pisemne opinie prawne. Zajmujemy się opiniowaniem gotowych aktów prawnych, w tym umów, uchwał, aktów założycielskich, statutów, aktów wewnętrznych, regulaminów. Na Twoje zlecenie zostanie sporządzona pisemna ekspertyza prawna na zadany temat.

Umowy handlowe, cywilne, gospodarcze

Umowa to porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki. Na każdym etapie zawierania umowy – przygotowanie oferty, negocjacje, przetarg – reprezentujemy naszych klientów. Szczególnie ważną kwestią podczas przygotowania umowy jest jej zgodność z przepisami prawa oraz prawidłowe zabezpieczenie jej wykonania. Nasi prawnicy przygotują właściwe klauzule umowne oraz zaproponują Ci skuteczne sposoby zabezpieczenia jej wykonania. W zakresie prawa pracy Twój prawnik sporządzi profesjonalną umowę o pracę. Na Twoje zlecenie przygotujemy kontrakt menadżerski oraz umowę o zakazie konkurencji. Kancelaria prawna opiniuje oraz sporządza umowy zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Obsługa prawna firm

Specjalizacją kancelarii adwokackiej jest obsługa prawna firm, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz innych zorganizowanych podmiotów prawa.