pomoc prawna Rzeszów pozew apelacja zażalenie POMOC PRAWNA

Pomoc prawna wykonywana przez kancelarię dotyczy firm, instytucji oraz klientów indywidualnych.

Porady prawne

W ramach świadczonej pomocy prawnej adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią udzielają dla klientów porad prawnych. Prawnicy z dużym doświadczeniem praktycznym udzielą Ci fachowej konsultacji prawnej w wybranym zakresie. Doradztwo prawne obejmuje wszystkie dziedziny prawa.

Opinie prawne

Kancelaria na zlecenie klientów sporządza pisemne opinie prawne. Zajmujemy się opiniowaniem gotowych aktów prawnych, w tym umów, uchwał, aktów założycielskich, statutów, aktów wewnętrznych, regulaminów. Na Twoje zlecenie zostanie sporządzona pisemna ekspertyza prawna na zadany temat.

Pisma procesowe

Prawnicy kancelarii zajmują się sporządzaniem pism procesowych. Na zlecenie klienta przygotujemy pozew z zakresu prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego oraz prawa gospodarczego. Adwokaci oraz radcowie prawni sporządzają wnioski w postępowaniu nieprocesowym. Zajmujemy się sporządzaniem środków zaskarżenia, w tym apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, odwołania w postępowaniu administracyjnym. W sprawach karnych przygotujemy prywatny akt oskarżenia lub subsydiarny akt oskarżenia. W sprawie roszczeń cywilnych zgłaszanych w postępowaniu karnym sporządzamy pozwy adhezyjne.

Umowy

Zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców sporządzamy umowy handlowe. Umowa to porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki. Na każdym etapie zawierania umowy – przygotowanie oferty, negocjacje, przetarg – reprezentujemy naszych klientów. Bardzo ważną kwestią podczas przygotowania umowy jest jej zgodność z przepisami prawa oraz prawidłowe zabezpieczenie jej wykonania. Nasi prawnicy przygotują właściwe klauzule umowne oraz zaproponują Ci skuteczne sposoby zabezpieczenia wykonania umowy. W zakresie prawa pracy Twój prawnik sporządzi profesjonalną umowę o pracę. Na Twoje zlecenie przygotujemy kontrakt menadżerski oraz umowę o zakazie konkurencji.

Reprezentacja stron

Prawnicy kancelarii, na zasadzie udzielonego przez klientów pełnomocnictwa biorą udział w postępowaniach mediacyjnych oraz w postępowaniach polubownych. Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w toczących się postępowaniach przed wszystkimi organami państwowymi – sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Obsługa prawna firm

Specjalizacją kancelarii adwokackiej jest obsługa prawna firm, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz innych zorganizowanych podmiotów prawa.

Kancelaria adwokacka prowadzi między innymi sprawy z zakresu prawa karnego, prawa administracyjnego, sprawy z zakresu prawa pracy oraz sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.