POMOC PRAWNApomoc prawna rzeszów

Pomoc prawna oferowana przez kancelarię skierowana jest do firm, instytucji oraz klientów indywidualnych.

Pismo procesowe

Prawnicy kancelarii zajmują się sporządzaniem pism procesowych. Na zlecenie klienta przygotujemy każde pismo sądowe – pozew z zakresu prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego oraz prawa gospodarczego.

Sporządzimy dla Ciebie wniosek w postępowaniu nieprocesowym:

 • wniosek o podział majątku wspólnego
 • wniosek o zniesienie współwłasności

Zajmujemy się sporządzaniem środków zaskarżenia:

 • apelacja
 • zażalenie
 • kasacja
 • skarga kasacyjna
 • wniosek o wznowienie postępowania
 • odwołanie

W sprawach karnych przygotujemy dla Ciebie:

 • prywatny akt oskarżenia
 • subsydiarny akt oskarżenia
 • pozew adhezyjny
 • prośba o ułaskawienie.

Zastępstwo procesowe

Prawnicy kancelarii reprezentują strony w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych. Kancelaria prawna reprezentuje klientów w toczących się postępowaniach przed wszystkimi organami państwowymi – sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zastępstwo procesowe obejmuje udział w postępowaniach mediacyjnych oraz w postępowaniach polubownych.

Doradztwo prawne

W ramach świadczonej pomocy prawnej adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią udzielają dla klientów porad prawnych. Prawnicy z dużym doświadczeniem praktycznym udzielą Ci fachowej konsultacji prawnej w wybranym zakresie. Doradztwo prawne obejmuje wszystkie dziedziny prawa.

Opinia prawna

Kancelaria prawna na zlecenie klientów sporządza pisemne opinie prawne. Zajmujemy się opiniowaniem gotowych aktów prawnych, w tym umów, uchwał, aktów założycielskich, statutów, aktów wewnętrznych, regulaminów. Na Twoje zlecenie zostanie sporządzona pisemna ekspertyza prawna na zadany temat.

Umowy

Umowa to porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki. Na każdym etapie zawierania umowy – przygotowanie oferty, negocjacje, przetarg – reprezentujemy naszych klientów. Szczególnie ważną kwestią podczas przygotowania umowy jest jej zgodność z przepisami prawa oraz prawidłowe zabezpieczenie jej wykonania. Nasi prawnicy przygotują właściwe klauzule umowne oraz zaproponują Ci skuteczne sposoby zabezpieczenia jej wykonania. W zakresie prawa pracy Twój prawnik sporządzi profesjonalną umowę o pracę. Na Twoje zlecenie przygotujemy kontrakt menadżerski oraz umowę o zakazie konkurencji. Kancelaria prawna opiniuje oraz sporządza umowy zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Obsługa prawna firm

Specjalizacją kancelarii adwokackiej jest obsługa prawna firm, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz innych zorganizowanych podmiotów prawa.

Kancelaria adwokacka prowadzi między innymi sprawy z zakresu prawa karnego, prawa administracyjnego, sprawy z zakresu prawa pracy oraz sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.