odszkodowania rzeszów wypadek komunikacyjny błąd medycznyOdszkodowanie

Odszkodowania są formą rekompensaty dla poszkodowanych za doznane szkody osobowe lub szkody w mieniu. Kancelaria odszkodowawcza oferuje poszkodowanym pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Zadośćuczynienie

Poszkodowany ma prawo dochodzić odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Prawnicy kancelarii wyjaśnią Ci jaka jest różnica między zadośćuczynieniem, a odszkodowaniem, kiedy możesz domagać się stosownej rekompensaty, jak ustalić jej prawidłową wysokość.

Kiedy możemy dopomagać się odszkodowania?

Kancelaria odszkodowawcza pomaga poszkodowanym w odzyskaniu odszkodowania za:

 • pobyt w szpitalu
 • błąd lekarski – błąd medyczny
 • śmierć osoby bliskiej
 • uszczerbek na zdrowiu – za uszkodzenie ciała,  za złamaną rękę, za złamaną nogę
 • pobicie
 • straty moralne
 • kolizje
 • samochód
 • słupy na działce
 • zalanie mieszkania
 • odszkodowania szkolne.

Powypadkowe – komunikacyjne

Specjalizacją kancelarii jest odzyskiwanie ubezpieczeń komunikacyjnych. Adwokaci Kancelarii reprezentują poszkodowanych w sprawach roszczeń o odszkodowania powypadkowe. Odszkodowania komunikacyjne dotyczą zarówno mienia, jak i szkód osobowych. Pomagamy w odzyskiwaniu odszkodowań z OC oraz AC. Poszkodowany ma prawo do odszkodowania po wypadku jeżeli doznał uszczerbku na zdrowiu oraz zadośćuczynienia po wypadku za doznaną krzywdę.

Za wypadek w pracy

Prawnicy kancelarii reprezentują zarówno pracowników, jak i pracodawców w sprawie roszczeń o odszkodowanie z tytułu w wypadku przy pracy.  Pracownik może również domagać się odszkodowania za wypadek w prac oraz za wypadek, którego doznał w drodze od pracy oraz z pracy. Dochodzimy odszkodowań z z tytułu chorób zawodowych oraz jednorazowych rekompensat finansowych.

Za błąd lekarski

Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach o odszkodowania za błąd lekarski w sztuce medycznej.

Szkody w uprawach oraz płodach rolnych

Prawnicy naszej kancelarii reprezentują poszkodowanych rolników w sprawach roszczeń za szkody w uprawach oraz płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Za słupy oraz linie przesyłowe

Dochodzimy roszczeń finansowych od przedsiębiorstw za słupy energetyczne, telekomunikacyjne posadowione na prywatnym gruncie oraz za linie energetyczne, wodociągowe, gazociągowe.

Za spóźniony lub odwołany lot

Podróżni mogą strać się o uzyskanie rekompensaty finansowej za spóźniony lub odwołany lot.

Likwidacja szkód

W ramach wyżej wskazanych roszczeń kancelaria odszkodowawcza oferuje pomoc prawną osobom poszkodowanym w ustaleniu wysokości zadośćuczynienia, w negocjacjach z ubezpieczycielem w przypadku zaniżonego odszkodowania. Reprezentujemy klientów w postępowaniach  sądowych oraz egzekucyjnych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym o zapłatę.