odszkodowania rzeszów wypadek komunikacyjny błąd medycznyOdszkodowania

Odszkodowania są formą rekompensaty dla poszkodowanych za doznane szkody osobowe lub szkody w mieniu. Kancelaria adwokacka oferuje poszkodowanym pomoc w odzyskaniu należnych odszkodowań.

Zadośćuczynienie

Poszkodowany ma prawo dochodzić rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Prawnicy kancelarii wyjaśnią Ci jaka jest różnica między zadośćuczynieniem, a odszkodowaniem, kiedy możesz domagać się stosownej rekompensaty, jak ustalić jej prawidłową wysokość.

Kiedy możemy dopomagać się odszkodowania?

Kancelaria odszkodowawcza pomaga poszkodowanym w odzyskaniu odszkodowania za:

 • pobyt w szpitalu
 • błąd lekarski – błąd medyczny
 • śmierć osoby bliskiej
 • uszczerbek na zdrowiu – za uszkodzenie ciała,  za złamaną rękę, za złamaną nogę
 • pobicie
 • straty moralne
 • kolizje
 • samochód
 • słupy na działce
 • zalanie mieszkania
 • odszkodowania szkolne.

Odszkodowania powypadkowe – komunikacyjne

Specjalizacją kancelarii jest odzyskiwanie ubezpieczeń komunikacyjnych. Adwokaci Kancelarii reprezentują poszkodowanych w sprawach roszczeń o odszkodowania powypadkowe. Odszkodowania komunikacyjne dotyczą zarówno mienia, jak i szkód osobowych. Pomagamy w odzyskiwaniu świadczeń odszkodowawczych z OC oraz AC. Poszkodowany ma prawo do rekompensaty po wypadku jeżeli doznał uszczerbku na zdrowiu oraz zadośćuczynienia po wypadku za doznaną krzywdę. Reprezentujemy poszkodowanych w sprawach karnych.

Wypadek w pracy

Prawnicy kancelarii reprezentują zarówno pracowników, jak i pracodawców w sprawie roszczeń o odszkodowanie z tytułu w wypadku przy pracy. Pracownik może również domagać się odszkodowania za wypadek w prac oraz za wypadek, którego doznał w drodze od pracy oraz z pracy. Dochodzimy odszkodowań z z tytułu chorób zawodowych oraz jednorazowych rekompensat finansowych.

Błąd medyczny

Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach o odszkodowania za:

 • błąd w sztuce lekarskiej
 • niepowodzenie w leczeniu
 • wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Odpowiedzialność odszkodowawcza za:

 • wykonywanie władzy publicznej
 • działania administracji
 • naruszenie ochrony danych osobowych
 • wydanie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej, administracyjnej
 • niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę
 • szkody w uprawach oraz płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
 • słupy energetyczne oraz linie przesyłowe wodociągowe, gazociągowe
 • za spóźniony lub odwołany lot

Likwidacja szkód

W ramach wyżej wskazanych roszczeń adwokat oferuje pomoc prawną osobom poszkodowanym w ustaleniu wysokości zadośćuczynienia, w negocjacjach z ubezpieczycielem w przypadku zaniżonego świadczenia odszkodowawczego. Reprezentujemy klientów w postępowaniach  sądowych oraz egzekucyjnych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym o zapłatę.