obsługa prawna firm rzeszów - zakładanie spółek windykacja należności opiniowanie umówObsługa prawna firm

Obsługa prawna firm dotyczy spółek prawa handlowego, przedsiębiorców, spółdzielni, instytucji oraz podmiotów indywidualnych. Kancelaria adwokacka zapewnia w tym zakresie kompleksowe usługi.

Tworzenie oraz likwidacja podmiotów gospodarczych

Nasi prawnicy pomogą dokonać wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności uwzględniającej zakres oraz przedmiot zamierzonego przedsięwzięcia. Pomagamy w tworzeniu oraz likwidacji podmiotów gospodarczych – gromadzimy stosowną dokumentację, przygotowujemy wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, aktualizujemy zaistniałe zmiany. Obsługujemy posiedzenia organów spółek. Opracowujemy akty wewnętrzne w postaci statutów, regulaminów, uchwał.

Postępowanie upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze określa zasady zasady postępowania w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorcy. Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania upadłościowe. Opracowujemy projekty programów naprawczych dla firm.

Postępowanie sanacyjne

Prawnicy naszej kancelarii prowadzą postępowania sanacyjne na podstawie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Wyjaśnimy Ci kto i kiedy może złożyć wniosek wszczęcie postępowania upadłościowego, naprawczego lub sanacyjnego. Powiemy jak przebiega postępowanie oraz jakie są skutki prawne wobec firmy. Doradzimy Ci jak sporządzić wniosek, jakie dokumenty należy zgromadzić i do którego sądu go zgłosić.

Umowy

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią adwokacką w ramach realizowanej obsługi prawnej opiniują oraz sporządzają umowy. Badamy zgodności klauzul umownych z przepisami obowiązującego prawa oraz w zakresie istnienia ewentualnego ryzyka gospodarczego.

Tworzenie oddziałów oraz przedstawicielstw firm

Kancelaria Adwokacka zajmuje się pomocą w tworzeniu oddziałów oraz przedstawicielstw  firm.

Windykacja należności

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z Kancelarią zajmują się windykacją należności. Jeżeli masz problem z niesolidnym dłużnikiem, nie zwlekaj z podjęciem stosownych kroków prawnych w celu wyegzekwowania swojej należności. Czas w tym przypadku działa tylko na Twoją niekorzyść.

Fundusze europejskie

Masz pomysł jak rozwijać swoją firmę, a nie wiesz gdzie i jak pozyskać środki na ten cel? Zadzwoń! Sprawdzimy czy masz szansę uzyskać środki finansowe na rozwój firmy z funduszy europejskich oraz pomożemy sporządzić wniosek.

Zamówienia publiczne

Chciałbyś mieć więcej zleceń, a nie wiesz jak starać się o zamówienia publiczne? Zgłoś się do nas. Nasi adwokaci oraz radcowie prawni posiadają doświadczenie w sprawach zamówień publicznych. Pomożemy Ci znaleźć właściwe ogłoszenia oraz przygotować dokumenty aplikacyjne.