Dotacje europejskiefundusze europejskie rzeszów pozyskiwanie dotacji na działalność rozliczanie projektów

Fundusze europejskie to środki finansowe przekazywane z budżetu Unii Europejskiej na poszczególne państwa członkowskie.

Pozyskiwanie dotacji

Kancelaria adwokacka specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy europejskich. Doradztwo w zakresie projektów unijnych obejmuje dobór optymalnego programu unijnego do indywidualnych potrzeb klienta.

Przygotowanie wniosku

Zajmujemy się wstępną analizą projektu w zakresie wytycznych dla Programów Regionalnych i Krajowych. Przygotowujemy dokumentację aplikacyjną, w tym opracowujemy biznes plany oraz sporządzamy wnioski o dofinansowanie.

Rozliczanie dotacji

Równie ważne jak samo pozyskanie środków jest ich właściwe rozliczenie. Prawnicy kancelarii prowadzą kompleksową sprawozdawczość. Dokumentujemy wykonane zadania oraz prowadzimy ewidencję poniesionych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Pomagamy w poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji.

Kancelaria adwokacka reprezentuje strony w postępowaniach odwoławczych oraz sądowych.