Dotacje unijnefundusze europejskie rzeszów dotacje fundusze unijne beneficjent

Fundusze europejskie to środki finansowe przekazywane z budżetu Unii Europejskiej jako dotacje unijne na poszczególne państwa członkowskie.

Pozyskiwanie dotacji

Kancelaria adwokacka specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla przedsiębiorców. Doradztwo prawne kancelarii obejmuje:

  • dobór programów pomocowych do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej
  • analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie wytycznych dla Programów Regionalnych i Krajowych
  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie
  • biznes plan – studium wykonalności
  • kompletowanie wymaganej dokumentacji dla projektu inwestycyjnego
  • zarządzanie projektami na etapie realizacji
  • wniosek o płatność
  • rozliczanie dotacji – kompleksowa sprawozdawczość – ewidencja kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
  • poszukiwanie źródeł finansowania

Kancelaria adwokacka reprezentuje beneficjentów w postępowaniach odwoławczych – protest, odwołanie – w sprawach o zwrot środków w wyniku nałożenia korekty finansowej lub rozwiązania umowy o dofinansowanie. Nie wiesz jak napisać wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotację, fundusze unijne? Pomożemy Ci w tym.