alimenty Rzeszów na dzieci podwyższenie uchylenie Alimenty

Alimenty są świadczeniem określonym w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczeniu środków utrzymania osobie uprawnionej. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy sprawy alimentacyjne.

Prawnicy kancelarii reprezentują strony w sprawach o:

  • zasądzenie alimentów
  • zmianę obowiązku alimentacyjnego
  • podwyższenie alimentów
  • obniżenie alimentów
  • wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego
  • uchylenie alimentów

Prowadzimy sprawy roszczeń alimentacyjnych dzieci wobec rodziców oraz rodziców wobec dzieci. Dochodzimy świadczeń alimentacyjnych na rzecz małżonków oraz rodziców.

Alimenty na dzieci

Należą się dzieciom, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Cezura wieku dziecka lub kontynuacji nauki nie jest jedyną przesłanką określającą czas obowiązku alimentacyjnego. Sąd ustalając obowiązek alimentacyjny bada przede wszystkim jakie są potrzeby dziecka i jakie ma możliwości finansowe osoba zobowiązana do płacenia.

Alimenty na rodziców

Rodzice, którzy znajdują się w niedostatku mogą żądać ustalenia obowiązku alimentacyjnego od swoich dzieci. Okolicznością, która jest brana pod uwagę jest to, że nie są oni w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Z uwagi na swój wiek lub stan zdrowia nie mają niezbędnych środków do życia.

Alimenty na małżonka

W czasie trwania małżeństwa

Wynikają z przepisów prawa rodzinnego, które stanowi, iż oboje małżonkowie są obowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.

Po rozwodzie

Należą się byłemu małżonkowi, który znajduje się w niedostatku oraz nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wysokość alimentów

Adwokaci oraz radcy prawni mający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych pomogą Ci ustalić rozmiar potrzeb osoby uprawnionej oraz prawidłową wysokość alimentów.

Pozew o alimenty

W ramach świadczonej pomocy prawnej przygotujemy dla Ciebie pozew o alimenty, odpowiedź na pozew alimentacyjny. W naszej kancelarii udzielimy Ci fachowej porady prawnej kiedy wystąpić z pozwem podwyższenie alimentów oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, jakie dowody należy przedstawić w tym zakresie.

Zabezpieczenie alimentów

Twój adwokat w sprawie alimentacyjnej przygotuje wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania sądowego. Prowadzimy sprawy karne wobec osób zobowiązanych do zapłaty alimentów w przypadku uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Nasi adwokaci prowadzą postępowania na rzecz uprawnionych w zakresie egzekucji alimentów za granicą. Wyjaśnimy Ci czy możesz żądać alimentów wstecz oraz jaki jest termin przedawnienia.