alimenty Rzeszów na dzieci podwyższenie uchylenie Sprawy alimentacyjne

Alimenty – świadczenie określone w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczeniu środków utrzymania osobie uprawnionej. Prowadzimy sprawy alimentacyjne.

Reprezentujemy strony w sprawach o:

  • zasądzenie alimentów
  • zmianę obowiązku alimentacyjnego
  • podwyższenie alimentów
  • obniżenie alimentów
  • wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego
  • uchylenie alimentów

Dochodzimy roszczeń alimentacyjnych dzieci wobec rodziców i rodziców wobec dzieci, świadczeń alimentacyjnych na rzecz małżonków, rodziców.

Alimenty dla dzieci

Należą się dzieciom, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Wiek dziecka, kontynuacja nauki nie jest jedyną przesłanką określającą czas obowiązku alimentacyjnego. Sąd ustalając obowiązek alimentacyjny bada przede wszystkim jakie są potrzeby dziecka i jakie ma możliwości finansowe osoba zobowiązana.

Alimenty dla rodziców

Rodzice, którzy znajdują się w niedostatku mogą żądać ustalenia obowiązku alimentacyjnego od swoich dzieci w sytuacji, gdy nie są w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Okolicznością braną pod uwagę jest wiek, stan zdrowia osoby uprawnionej, brak niezbędnych środków do życia.

Alimenty dla małżonka

W czasie trwania małżeństwa

Wynikają z przepisów prawa rodzinnego, które mówią, iż oboje małżonkowie są obowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny, którą założyli.

Po rozwodzie

Należą się byłemu małżonkowi, który znajduje się w niedostatku i nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wysokość alimentów

Pomożemy ustalić rozmiar potrzeb osoby uprawnionej oraz prawidłową wysokość alimentów.

Pozew o alimenty

Sporządzimy pozew o alimenty, odpowiedź na pozew alimentacyjny. Udzielimy fachowej porady prawnej kiedy wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, jakie dowody należy przedstawić w tym zakresie.

Zabezpieczenie alimentów

Adwokat w sprawie alimentacyjnej sporządzi wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania sądowego. Prowadzimy sprawy karne wobec osób uchylających się od obowiązku alimentacyjnego. Prowadzimy postępowania w zakresie egzekucji alimentów za granicą. Wyjaśnimy czy możesz żądać alimentów wstecz, jaki jest termin przedawnienia.