alimenty Rzeszów na dzieci podwyższenie uchylenie Sprawy alimentacyjne

Alimenty są świadczeniem określonym w przepisach prawa rodzinnego, które polega na dostarczeniu środków utrzymania osobie uprawnionej. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy w zakresie roszczeń alimentacyjnych, w tym o zasądzenie alimentów oraz zmianę obowiązków alimentacyjnych – podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego –  uchylenie alimentów. Prowadzimy sprawy roszczeń alimentacyjnych dzieci wobec rodziców oraz rodziców wobec dzieci. Dochodzimy świadczeń alimentacyjnych na rzecz małżonków oraz rodziców.

Alimenty na dzieci

Należą się dzieciom, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Cezura wieku dziecka lub kontynuacji nauki nie jest jedyną przesłanką określającą czas obowiązku alimentacyjnego. Sąd ustalając obowiązek alimentacyjny bada przede wszystkim jakie są potrzeby dziecka i jakie ma możliwości finansowe osoba zobowiązana do płacenia.

Alimenty na rodziców

Rodzice, którzy znajdują się w niedostatku mogą żądać ustalenia obowiązku alimentacyjnego od swoich dzieci. Okolicznością, która jest brana pod uwagę jest to, że nie są oni w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Z uwagi na swój wiek lub stan zdrowia nie mają niezbędnych środków do życia.

Alimenty na małżonka

W czasie trwania małżeństwa

Wynikają z przepisów prawa rodzinnego, które stanowi, iż oboje małżonkowie są obowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.

Po rozwodzie

Należą się byłemu małżonkowi, który znajduje się w niedostatku oraz nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Adwokaci oraz radcy prawni mający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych pomogą Ci ustalić rozmiar potrzeb osoby uprawnionej oraz wysokość alimentów. Przygotujemy dla Ciebie pozew o alimenty, wniosek o zabezpieczenie alimentów w trakcie toczącego się postępowania sądowego. Udzielimy Ci fachowej porady prawnej kiedy można wystąpić z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz jakie dowody należy przedstawić w tym zakresie. Prowadzimy sprawy karne wobec osób zobowiązanych do zapłaty alimentów w przypadku uporczywego uchylania się od zapłaty świadczeń. Nasi adwokaci prowadzą postępowania na rzecz uprawnionych w zakresie egzekucji alimentów za granicą.