adwokat wiktor gamrackiADWOKAT

Adwokat Wiktor Gamracki należy do ORA Rzeszów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w uznanej kancelarii adwokackiej. Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym. Posiada biegłość w reprezentowaniu osób fizycznych, firm, instytucji.

Kancelaria adwokacka

Zapewniamy kompleksowe usługi prawne. Doradzamy przedsiębiorcom, instytucjom, klientom indywidualnym. Siedzibą główną kancelarii jest Rzeszów. Mieści się przy ul. 3 Maja w budynku Kina „Zorza”.

Zakres usług

Oferowana pomoc dotyczy wszystkich gałęzi prawa. Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie spraw bankowych, własności intelektualnej. Występujemy w imieniu stron w sprawach podatkowych, spółdzielczych.

Pisma procesowe

Sporządzamy pisma procesowe. Przygotujemy każde pismo sądowe – pozew, wniosek, środek zaskarżenia – apelacja, zażalenie, kasacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie postępowania.

Zastępstwo procesowe

Reprezentujemy strony w postępowaniach sądowych, administracyjnych. Zapewniamy zastępstwo przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzimy mediacje, uczestniczymy w postępowaniach polubownych.

Opinie prawne

Sporządzamy pisemne opinie prawne. Opiniujemy gotowe akty prawne, w tym umowy, uchwały, akty założycielskie, statuty, regulaminy. Na zlecenie zostanie sporządzona pisemna ekspertyza prawna na zadany temat.

Zespół kancelariiadwokat Rzeszów

Kancelarię adwokacką w Rzeszowie tworzy zespół doświadczonych prawników – adwokatów, aplikantów, osób współpracujących, którzy swoją wiedzą i radą wspierają naszą pracę w ramach swoich specjalizacji zawodowych.

Zasady działania

W prowadzeniu spraw stosujemy zasady wynikające z ustawy – Prawo o adwokaturze oraz z Kodeksu Etyki Adwokackiej. Zawsze poszukujemy optymalnych rozwiązań dla Klientów. Nasza dewiza – dobry adwokat, to skuteczny adwokat.

Wiktor Gamracki adwokat